Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. LTvad-Lauku tūrisma vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
G0215(PLK)
G0105(PLK)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Jurgena Ināra
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ4079 Klientu attiecību vadība Bp Prakt.darbi
LTvad a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
G0215(PLK)
G0105(PLK)

Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Stepiņa Mairita
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Stepiņa Mairita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Auziņa Anita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Stepiņa Mairita
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Auziņa Anita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Auziņa Anita
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0327(PLK)
G0330(PLK)
G0105(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0327(PLK)
G0330(PLK)
G0105(PLK)

Vitte Ārija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0807(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Lekcija
LTvad a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0807(PLK)

Līcīte Lāsma
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4081 Pasākumu vadība Bp Prakt.darbi
LTvad a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Jankova Līga
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18