Atpakaļ

G0506 Mežzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MatZ2008 Koksnes mācība A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0507(PLK)

Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0507(PLK)

Eglīte Aija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
HidZ3025 Meža meliorācija B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums C Lekcija
20.09.2019
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0507(PLK)

Dubrovskis Edgars
09.30-10.15 Biol2002 Dendroloģija A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MašZ2014 Tehniskā grafika A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Gailums Guntis
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Prakt.darbi
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Eglīte Aija
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Jesemčika Anna
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
HidZ3025 Meža meliorācija B Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums C Lekcija
20.09.2019
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0507(PLK)

Dubrovskis Edgars
10.30-11.15 Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MašZ2014 Tehniskā grafika A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Gailums Guntis
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2008 Koksnes mācība A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Ekon2136 Ekonomikas teorija un grāmatvedība B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0507(PLK)

Jesemčika Anna
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0507(PLK)

Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums C Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0507(PLK)

Dubrovskis Edgars
11.30-12.15 Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MašZ2014 Tehniskā grafika A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.1
Gailums Guntis
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ2008 Koksnes mācība A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Magaznieks Jānis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
G0507(PLK)

Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība A Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Frolova Olga
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums C Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0507(PLK)

Dubrovskis Edgars
12.30-13.15 Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ2038 Sugu un biotopu aizsardzība B Prakt.darbi
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Anškins Andis, Zonnenberga Gita, Vītols Jānis, Markevics Māris, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums C Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0507(PLK)

Dubrovskis Edgars
13.30-14.15 Biol2002 Dendroloģija A Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
HidZ3026 Meža meliorācija B Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
kursa proj.izstr.
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Anškins Andis, Zonnenberga Gita, Vītols Jānis, Markevics Māris, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums C Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
15.11.2019
BISK
G0507(PLK)

Dubrovskis Edgars
14.30-15.15 HidZ3026 Meža meliorācija B Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
kursa proj.izstr.
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums C Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
BISK
G0507(PLK)

Dubrovskis Edgars
15.30-16.15 MežZ3063 Jaunākais mežzinātnē C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Jansons Jurģis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3008 Mežsaimniecības praktikums C Lekcija
27.09.2019-13.10.2019
BISK
G0507(PLK)

Dubrovskis Edgars
16.30-17.15 MežZ3063 Jaunākais mežzinātnē C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK
G0508(PLK)
G0507(PLK)

Jansons Jurģis
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11