Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2018 Informātika I Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0402(PLK)

Veiss Kārlis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
04.09.2017-29.10.2017
Zeidmane Anda
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
30.10.2017-24.12.2017
Zeidmane Anda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Vārtukapteinis Kaspars, Beitere-Šeļegovska Zane, Šeļegovskis Raimunds
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Filz2012 Filozofija Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0402(PLK)

Vuguls Juris
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1014 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Šeļegovskis Raimunds, Beitere-Šeļegovska Zane, Vārtukapteinis Kaspars
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ4174 Inženiergrafika Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Šmits Mareks
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4174 Inženiergrafika Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Dūma Māra
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
07.09.2017
G0419(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0419(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
11.30-12.15 LauZ4174 Inženiergrafika Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Šmits Mareks
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Dūma Māra
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3021 Mērīšanas tehnika Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
07.09.2017
G0419(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0419(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
12.30-13.15 MašZ3021 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Fizi1009 Fizikas pamati Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1009 Fizikas pamati Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2018 Informātika I Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Filz2012 Filozofija Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Vuguls Juris
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Vintere Anna
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ2018 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2