Atpakaļ

G0335 Būvniecība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lab.darbi
26.02.2024
Rasa Jānis
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lab.darbi
04.03.2024
Rasa Jānis
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lab.darbi
11.03.2024
Rasa Jānis
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
28.02.2024
Mešķis Sandijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
06.03.2024
Mešķis Sandijs
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3116 Apkure un ventilācija Bp Prakt.darbi
13.03.2024
Lešinskis Arturs
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
29.02.2024
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3097 Arhitektūra II Bv Prakt.darbi
07.03.2024
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lekcija
14.03.2024
Fībigs Mārtiņš
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
01.03.2024
08.03.2024
15.03.2024
G0326(NLN)

Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
09.03.2024
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
16.03.2024
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
26.02.2024
Rasa Jānis
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
04.03.2024
Rasa Jānis
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
11.03.2024
Rasa Jānis
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
27.02.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
05.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
12.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
28.02.2024
Mešķis Sandijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3116 Apkure un ventilācija Bp Prakt.darbi
13.03.2024
Lešinskis Arturs
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lab.darbi
06.03.2024
Mešķis Sandijs
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
29.02.2024
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3097 Arhitektūra II Bv Prakt.darbi
07.03.2024
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lekcija
14.03.2024
Fībigs Mārtiņš
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
01.03.2024
08.03.2024
15.03.2024
G0326(NLN)

Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
09.03.2024
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
16.03.2024
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
11.03.2024
Ozola Lilita
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
27.02.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
05.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
12.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lekcija
28.02.2024
Mešķis Sandijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3116 Apkure un ventilācija Bp Prakt.darbi
13.03.2024
Lešinskis Arturs
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lab.darbi
06.03.2024
Mešķis Sandijs
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
29.02.2024
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3097 Arhitektūra II Bv Prakt.darbi
07.03.2024
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lekcija
14.03.2024
Fībigs Mārtiņš
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
01.03.2024
08.03.2024
15.03.2024
G0326(NLN)

Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
09.03.2024
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lab.darbi
16.03.2024
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
11.03.2024
Ozola Lilita
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
27.02.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
05.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
12.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3116 Apkure un ventilācija Bp Prakt.darbi
13.03.2024
Lešinskis Arturs
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lab.darbi
06.03.2024
Mešķis Sandijs
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3097 Arhitektūra II Bv Lekcija
29.02.2024
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3097 Arhitektūra II Bv Prakt.darbi
07.03.2024
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lekcija
14.03.2024
Fībigs Mārtiņš
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
01.03.2024
08.03.2024
15.03.2024
G0326(NLN)

Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
09.03.2024
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lab.darbi
16.03.2024
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
27.02.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
05.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
12.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3116 Apkure un ventilācija Bp Prakt.darbi
28.02.2024
Lešinskis Arturs
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3116 Apkure un ventilācija Bp Prakt.darbi
13.03.2024
Lešinskis Arturs
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Ģeol4001 Inženierģeoloģija Bp Lab.darbi
06.03.2024
Mešķis Sandijs
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3145 Ūdensapgāde un kanalizācija I Bp Lekcija
01.03.2024
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
08.03.2024
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
16.03.2024
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3145 Ūdensapgāde un kanalizācija I Bp Lekcija
04.03.2024
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3145 Ūdensapgāde un kanalizācija I Bp Lab.darbi
11.03.2024
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
05.03.2024
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
12.03.2024
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
28.02.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
06.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
13.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3145 Ūdensapgāde un kanalizācija I Bp Lekcija
01.03.2024
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
08.03.2024
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
16.03.2024
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
26.02.2024
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3145 Ūdensapgāde un kanalizācija I Bp Prakt.darbi
04.03.2024
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3145 Ūdensapgāde un kanalizācija I Bp Lab.darbi
11.03.2024
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
05.03.2024
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lekcija
12.03.2024
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
28.02.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
06.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Lekcija
13.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3145 Ūdensapgāde un kanalizācija I Bp Lekcija
01.03.2024
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
08.03.2024
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lab.darbi
16.03.2024
Fībigs Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lab.darbi
26.02.2024
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3145 Ūdensapgāde un kanalizācija I Bp Prakt.darbi
04.03.2024
Upīte Vilis
301. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lab.darbi
11.03.2024
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
05.03.2024
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
12.03.2024
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
28.02.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
06.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
13.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
08.03.2024
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lab.darbi
16.03.2024
Fībigs Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lab.darbi
04.03.2024
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
11.03.2024
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
05.03.2024
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2039 Speckurss materiālu pretestībā Bt Lab.darbi
12.03.2024
Ozola Lilita
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
28.02.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
06.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2040 Būvmehānika I Bp Prakt.darbi
13.03.2024
Skadiņš Ulvis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lab.darbi
16.03.2024
Fībigs Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lab.darbi
04.03.2024
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3093 Iedarbes uz būvkonstrukcijām Bp Lekcija
01.03.2024
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3067 Lauksaimniecības ēkas I Bp Lab.darbi
16.03.2024
Fībigs Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19