Atpakaļ

G0335 Būvniecība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
04.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lekcija
11.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1022 Matemātika II Bt Lab.darbi
18.03.2024
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
12.03.2024
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
09.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
16.03.2024
Veinbergs Valdis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
23.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
04.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lekcija
11.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1022 Matemātika II Bt Lab.darbi
18.03.2024
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
12.03.2024
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
13.03.2024
Gross Uldis
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
20.03.2024
Gross Uldis
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Prakt.darbi
07.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
09.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
16.03.2024
Veinbergs Valdis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
23.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lekcija
04.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lab.darbi
18.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lekcija
11.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
12.03.2024
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
13.03.2024
Gross Uldis
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
20.03.2024
Gross Uldis
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lekcija
07.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lekcija
08.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
09.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
16.03.2024
Veinbergs Valdis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
23.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lekcija
04.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lab.darbi
18.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Prakt.darbi
11.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
13.03.2024
Gross Uldis
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
20.03.2024
Gross Uldis
313. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lekcija
07.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lekcija
08.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
09.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
16.03.2024
Veinbergs Valdis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
23.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Prakt.darbi
18.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Prakt.darbi
11.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
05.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
12.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
19.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
13.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Prakt.darbi
20.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
14.03.2024
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lekcija
07.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
21.03.2024
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lekcija
08.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
15.03.2024
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
22.03.2024
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
09.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
16.03.2024
Veinbergs Valdis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
23.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
18.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
11.03.2024
Gross Uldis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
05.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
12.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
19.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lekcija
06.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
13.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Prakt.darbi
20.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
07.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
14.03.2024
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
21.03.2024
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
08.03.2024
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
15.03.2024
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
22.03.2024
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
09.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
16.03.2024
Veinbergs Valdis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
23.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
18.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
11.03.2024
Gross Uldis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
05.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
12.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
19.03.2024
Kanceviča Liene
316. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
06.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
13.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ETeh4036 Vispārīgā elektrotehnika Bt Lab.darbi
20.03.2024
Kanceviča Liene
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
07.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
14.03.2024
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
21.03.2024
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
08.03.2024
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
15.03.2024
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
22.03.2024
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
09.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
16.03.2024
Veinbergs Valdis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
23.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
18.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lab.darbi
04.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
11.03.2024
Gross Uldis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
19.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
12.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
05.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
06.03.2024
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
07.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
14.03.2024
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
21.03.2024
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
08.03.2024
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
15.03.2024
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
22.03.2024
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
09.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lekcija
16.03.2024
Veinbergs Valdis
701. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1016 Inženierģeodēzija Bp Lab.darbi
23.03.2024
Veinbergs Valdis
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
18.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lab.darbi
04.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
11.03.2024
Gross Uldis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
19.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
12.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
05.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
06.03.2024
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
07.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
14.03.2024
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1022 Matemātika II Bt Lekcija
08.03.2024
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Prakt.darbi
15.03.2024
Atslēga Svetlana
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1022 Matemātika II Bt Eksāmens
22.03.2024
Atslēga Svetlana
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
18.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Lab.darbi
04.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
11.03.2024
Gross Uldis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
19.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
12.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
05.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
06.03.2024
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
07.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 BūvZ2062 Arhitektūras projektēšanas pamati Bt Lab.darbi
18.03.2024
Ruduks Mārtiņš
803. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Fizi2004 Fizika I Bt Prakt.darbi
11.03.2024
Gross Uldis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3087 Būvmateriāli II Bp Prakt.darbi
04.03.2024
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Fizi2004 Fizika I Bt Lab.darbi
12.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
05.03.2024
Gross Uldis
227. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2004 Fizika I Bt Lekcija
06.03.2024
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2