Atpakaļ

G0335 Būvniecība Profesionālā bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
10.01.2024
Grants Edvīns
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
09.30-10.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
10.01.2024
Grants Edvīns
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
10.30-11.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
10.01.2024
Grants Edvīns
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
11.30-12.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
10.01.2024
Grants Edvīns
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
12.30-13.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
09.01.2024
Dandens Atis
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Prakt.darbi
11.01.2024
Dandens Atis
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
09.01.2024
Dandens Atis
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Prakt.darbi
10.01.2024
Grants Edvīns
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Prakt.darbi
11.01.2024
Dandens Atis
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
09.01.2024
Dandens Atis
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Prakt.darbi
10.01.2024
Grants Edvīns
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lab.darbi
11.01.2024

702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lekcija
09.01.2024
Dandens Atis
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lab.darbi
10.01.2024
Grants Edvīns
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lab.darbi
11.01.2024

702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 BūvZ4051 Būvkonstrukciju speckurss Bp Lab.darbi
10.01.2024
Grants Edvīns
212. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41