Atpakaļ

G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
15.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

ValoP304 Profesionālā angļu valoda II A Eksāmens
27.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Pušinska Baiba
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3081 Arhitektūra I A Eksāmens
10.06.2024
Eksāmens laiks: plkst. 9.00 - 13.00
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2065 Digitālie rīki ainavu projektos IV A Lab.darbi
12.02.2024-03.03.2024
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
1.1.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
16.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
31.01.2024
21.02.2024
06.03.2024
20.03.2024
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
07.02.2024
28.02.2024
13.03.2024
Markova Madara
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
14.02.2024
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lab.darbi
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-12.05.2024
15.05.2024
Ņitavska Natalija, Markova Madara
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
17.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3081 Arhitektūra I A Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3081 Arhitektūra I A Lab.darbi
26.02.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
Ziemeļniece Aija, Īle Una
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
18.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2065 Digitālie rīki ainavu projektos IV A Eksāmens
13.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Mengots Artūrs
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
19.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
09.30-10.15 Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
15.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

ValoP304 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
29.01.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
Pušinska Baiba
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

ValoP304 Profesionālā angļu valoda II A Eksāmens
27.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Pušinska Baiba
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3081 Arhitektūra I A Eksāmens
10.06.2024
Eksāmens laiks: plkst. 9.00 - 13.00
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2065 Digitālie rīki ainavu projektos IV A Lab.darbi
29.01.2024-11.02.2024
12.02.2024-03.03.2024
04.03.2024-24.03.2024
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
1.1.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
16.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
31.01.2024
21.02.2024
06.03.2024
20.03.2024
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
07.02.2024
28.02.2024
13.03.2024
Markova Madara
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
14.02.2024
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lab.darbi
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-12.05.2024
15.05.2024
Ņitavska Natalija, Markova Madara
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
17.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Eksāmens
05.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 14.00
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3081 Arhitektūra I A Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3081 Arhitektūra I A Lab.darbi
26.02.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
Ziemeļniece Aija, Īle Una
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
18.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2065 Digitālie rīki ainavu projektos IV A Eksāmens
13.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Mengots Artūrs
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
19.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
10.30-11.15 Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
15.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

ValoP304 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
29.01.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
Pušinska Baiba
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

ValoP304 Profesionālā angļu valoda II A Eksāmens
27.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Pušinska Baiba
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3081 Arhitektūra I A Eksāmens
10.06.2024
Eksāmens laiks: plkst. 9.00 - 13.00
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2065 Digitālie rīki ainavu projektos IV A Lab.darbi
29.01.2024-11.02.2024
12.02.2024-03.03.2024
04.03.2024-24.03.2024
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
1.1.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
16.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
14.02.2024
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lab.darbi
29.01.2024-11.02.2024
19.02.2024-24.03.2024
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-12.05.2024
15.05.2024
Ņitavska Natalija, Markova Madara
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
17.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Eksāmens
05.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 14.00
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3081 Arhitektūra I A Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3081 Arhitektūra I A Lab.darbi
26.02.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
Ziemeļniece Aija, Īle Una
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
18.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2065 Digitālie rīki ainavu projektos IV A Eksāmens
13.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Mengots Artūrs
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
19.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
11.30-12.15 Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
15.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2082 Apstādījumi II B Lekcija
06.05.2024-19.05.2024
Lekc./pr.d.
Bērziņa Antra
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

ValoP304 Profesionālā angļu valoda II A Prakt.darbi
29.01.2024-11.02.2024
Pušinska Baiba
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

ValoP304 Profesionālā angļu valoda II A Eksāmens
27.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Pušinska Baiba
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3081 Arhitektūra I A Eksāmens
10.06.2024
Eksāmens laiks: plkst. 9.00 - 13.00
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2065 Digitālie rīki ainavu projektos IV A Lekcija
29.01.2024-07.04.2024
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
16.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
14.02.2024
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lab.darbi
29.01.2024-11.02.2024
19.02.2024-24.03.2024
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-12.05.2024
15.05.2024
Ņitavska Natalija, Markova Madara
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
17.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Eksāmens
05.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 14.00
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3081 Arhitektūra I A Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3081 Arhitektūra I A Lab.darbi
26.02.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
Ziemeļniece Aija, Īle Una
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
18.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2065 Digitālie rīki ainavu projektos IV A Eksāmens
13.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Mengots Artūrs
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
19.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
12.30-13.15 Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
15.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2082 Apstādījumi II B Lekcija
29.01.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
Lekc./pr.d.
Bērziņa Antra
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3081 Arhitektūra I A Eksāmens
10.06.2024
Eksāmens laiks: plkst. 9.00 - 13.00
Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2065 Digitālie rīki ainavu projektos IV A Lab.darbi
29.01.2024-11.02.2024
12.02.2024-03.03.2024
04.03.2024-24.03.2024
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
1.2.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
16.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
14.02.2024
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lab.darbi
29.01.2024-11.02.2024
19.02.2024-24.03.2024
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-12.05.2024
15.05.2024
Ņitavska Natalija, Markova Madara
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
17.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Eksāmens
05.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 14.00
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
18.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
19.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
13.30-14.15 Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
15.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2082 Apstādījumi II B Lekcija
29.01.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
Lekc./pr.d.
Bērziņa Antra
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2065 Digitālie rīki ainavu projektos IV A Lab.darbi
29.01.2024-11.02.2024
12.02.2024-03.03.2024
04.03.2024-24.03.2024
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
1.2.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
16.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
14.02.2024
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lab.darbi
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-12.05.2024
Ņitavska Natalija, Markova Madara
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
17.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Eksāmens
05.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 14.00
Ņitavska Natalija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3081 Arhitektūra I A Lab.darbi
02.05.2024
Ziemeļniece Aija, Īle Una
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
18.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
04.03.2024-14.04.2024
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
19.04.2024
BOX starptautiskā aktivitāte
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
14.30-15.15 Arhi2074 Ainavu arhitektūras projektu grafika III A Lekcija
29.01.2024-18.02.2024
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2074 Ainavu arhitektūras projektu grafika III A Lekcija
19.02.2024-10.03.2024
Vugule Kristīne
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2074 Ainavu arhitektūras projektu grafika III A Lab.darbi
11.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-05.05.2024
06.05.2024-19.05.2024
Lāčauniece Iveta, Vugule Kristīne
30. aud. (3. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, 20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2065 Digitālie rīki ainavu projektos IV A Lab.darbi
12.02.2024-03.03.2024
25.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-19.05.2024
1.2.
Mengots Artūrs
31. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
14.02.2024
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3081 Arhitektūra I A Lab.darbi
02.05.2024
Ziemeļniece Aija, Īle Una
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2061 Vides objekti II B Lab.darbi
04.03.2024-14.04.2024
Īle Una, Ziemeļniece Aija
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
15.30-16.15 Arhi2074 Ainavu arhitektūras projektu grafika III A Lab.darbi
29.01.2024-18.02.2024
Vugule Kristīne
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2074 Ainavu arhitektūras projektu grafika III A Lab.darbi
19.02.2024-10.03.2024
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2074 Ainavu arhitektūras projektu grafika III A Lab.darbi
11.03.2024-14.04.2024
22.04.2024-05.05.2024
06.05.2024-19.05.2024
Lāčauniece Iveta, Vugule Kristīne
30. aud. (3. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, 20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi2081 Privātmāju teritorijas A Lekcija
14.02.2024
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3081 Arhitektūra I A Lab.darbi
02.05.2024
Ziemeļniece Aija, Īle Una
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
16.30-17.15 Arhi2074 Ainavu arhitektūras projektu grafika III A Lab.darbi
29.01.2024-18.02.2024
Vugule Kristīne
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2074 Ainavu arhitektūras projektu grafika III A Lab.darbi
19.02.2024-10.03.2024
Lāčauniece Iveta
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi2074 Ainavu arhitektūras projektu grafika III A Lab.darbi
22.04.2024-05.05.2024
Lāčauniece Iveta, Vugule Kristīne
30. aud. (3. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, 20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3081 Arhitektūra I A Lab.darbi
02.05.2024
Ziemeļniece Aija, Īle Una
20. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22, zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22