Atpakaļ

G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi1030 Projektēšanas tiesiskie pamati A Lekcija
Lekc./pr.d.
Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
07.02.2024
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
31.01.2024
14.02.2024
21.02.2024
28.02.2024
06.03.2024
13.03.2024
20.03.2024
27.03.2024
03.04.2024
10.04.2024
17.04.2024
24.04.2024
01.05.2024
08.05.2024
15.05.2024
Lekc./lab.d.
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
09.30-10.15 Arhi1030 Projektēšanas tiesiskie pamati A Lekcija
Lekc./pr.d.
Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
07.02.2024
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
31.01.2024
14.02.2024
21.02.2024
28.02.2024
06.03.2024
13.03.2024
20.03.2024
27.03.2024
03.04.2024
10.04.2024
17.04.2024
24.04.2024
01.05.2024
08.05.2024
15.05.2024
Lekc./lab.d.
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Eksāmens
12.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 13.00
Īle Una
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
10.30-11.15 Arhi1030 Projektēšanas tiesiskie pamati A Lekcija
Lekc./pr.d.
Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lab.darbi
07.02.2024
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
31.01.2024
14.02.2024
21.02.2024
28.02.2024
06.03.2024
13.03.2024
20.03.2024
27.03.2024
03.04.2024
10.04.2024
17.04.2024
01.05.2024
08.05.2024
15.05.2024
Lekc./lab.d.
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
24.04.2024
Lekc./lab.d.
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Eksāmens
12.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 13.00
Īle Una
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
11.30-12.15 Arhi1030 Projektēšanas tiesiskie pamati A Lekcija
Lekc./pr.d.
Stokmane Ilze
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3077 Vides psiholoģija ainavu arhitektūrā A Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Čaupale Renāte
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3078 Ievads arhitektūras fenomenoloģijā A Lekcija
25.03.2024-19.05.2024
Lekc./pr.d.
Čaupale Renāte
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lab.darbi
07.02.2024
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
31.01.2024
14.02.2024
21.02.2024
28.02.2024
06.03.2024
13.03.2024
20.03.2024
27.03.2024
03.04.2024
10.04.2024
17.04.2024
01.05.2024
15.05.2024
Lekc./lab.d.
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
24.04.2024
08.05.2024
Lekc./lab.d.
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Eksāmens
12.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 13.00
Īle Una
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
12.30-13.15 Arhi3077 Vides psiholoģija ainavu arhitektūrā A Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Čaupale Renāte
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3078 Ievads arhitektūras fenomenoloģijā A Lekcija
25.03.2024-19.05.2024
Lekc./pr.d.
Čaupale Renāte
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lab.darbi
07.02.2024
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
21.02.2024
06.03.2024
13.03.2024
03.04.2024
Lekc./lab.d.
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
31.01.2024
14.02.2024
28.02.2024
20.03.2024
27.03.2024
10.04.2024
17.04.2024
24.04.2024
01.05.2024
08.05.2024
15.05.2024
Lekc./lab.d.
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Eksāmens
12.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 13.00
Īle Una
zāle. aud. (. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
13.30-14.15 Arhi1037 Ainavu arhitektūras projektu vadība A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Ņitavska Natalija

Arhi1037 Ainavu arhitektūras projektu vadība A Lekcija
06.05.2024-19.05.2024
Lekc./pr.d.
Mengots Artūrs
Arhi3077 Vides psiholoģija ainavu arhitektūrā A Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Čaupale Renāte
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3078 Ievads arhitektūras fenomenoloģijā A Lekcija
25.03.2024-19.05.2024
Lekc./pr.d.
Čaupale Renāte
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lab.darbi
07.02.2024
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
21.02.2024
06.03.2024
03.04.2024
Lekc./lab.d.
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
31.01.2024
14.02.2024
28.02.2024
13.03.2024
20.03.2024
27.03.2024
10.04.2024
17.04.2024
24.04.2024
01.05.2024
08.05.2024
15.05.2024
Lekc./lab.d.
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
14.30-15.15 Arhi1037 Ainavu arhitektūras projektu vadība A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Ņitavska Natalija

Arhi1037 Ainavu arhitektūras projektu vadība A Lekcija
06.05.2024-19.05.2024
Lekc./pr.d.
Mengots Artūrs
Arhi3077 Vides psiholoģija ainavu arhitektūrā A Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Lekc./pr.d.
Čaupale Renāte
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3078 Ievads arhitektūras fenomenoloģijā A Lekcija
25.03.2024-19.05.2024
Lekc./pr.d.
Čaupale Renāte
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lab.darbi
07.02.2024
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
21.02.2024
Lekc./lab.d.
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
31.01.2024
14.02.2024
28.02.2024
06.03.2024
13.03.2024
20.03.2024
27.03.2024
03.04.2024
10.04.2024
17.04.2024
24.04.2024
01.05.2024
08.05.2024
15.05.2024
Lekc./lab.d.
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
15.30-16.15 Arhi1037 Ainavu arhitektūras projektu vadība A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Ņitavska Natalija

Arhi1037 Ainavu arhitektūras projektu vadība A Lekcija
06.05.2024-19.05.2024
Lekc./pr.d.
Mengots Artūrs
Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lab.darbi
07.02.2024
Lāčauniece Iveta
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
21.02.2024
Lekc./lab.d.
Īle Una
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22

Arhi3079 Dzīvojamo kvartālu teritorijas A Lekcija
31.01.2024
14.02.2024
28.02.2024
06.03.2024
13.03.2024
20.03.2024
27.03.2024
03.04.2024
10.04.2024
17.04.2024
24.04.2024
01.05.2024
08.05.2024
15.05.2024
Lekc./lab.d.
Ziemeļniece Aija
19. aud. (2. stāvs), MVZF, Rīgas iela 22
16.30-17.15 Arhi1037 Ainavu arhitektūras projektu vadība A Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Ņitavska Natalija

Arhi1037 Ainavu arhitektūras projektu vadība A Lekcija
06.05.2024-19.05.2024
Lekc./pr.d.
Mengots Artūrs