Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Ģeodēziskie tīkli (mācību prakse) 13.05.2024. - 26.05.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Stūre Dace
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
26.02.2024-14.04.2024
Stūre Dace
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3149 Atrašanās vietas noteikšana krīzes situācijās Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lekc./pr.d.
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Stūre Dace
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
26.02.2024-14.04.2024
Stūre Dace
802. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Eksāmens
27.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
29.01.2024-11.02.2024
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lab.darbi
12.02.2024-10.03.2024
Veinbergs Valdis, Pinkovskis Edgars
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Eksāmens
07.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3149 Atrašanās vietas noteikšana krīzes situācijās Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
BISK Lekc./pr.d.
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Eksāmens
27.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Veinbergs Valdis, Pinkovskis Edgars
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Eksāmens
07.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3149 Atrašanās vietas noteikšana krīzes situācijās Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
BISK Lekc./pr.d.
Ratkevičs Aivars
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Eksāmens
27.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lab.darbi
29.01.2024-05.05.2024
Veinbergs Valdis, Pinkovskis Edgars
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Eksāmens
07.05.2024
Eksāmena laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Veinbergs Valdis
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
29.01.2024-11.02.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lab.d.
Pētersons Pēteris
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
29.01.2024-05.05.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lrkc.
Pētersons Pēteris
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lab.d.
Pētersons Pēteris
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
1.2.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
26.02.2024-14.04.2024
1.2.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
1.1.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
26.02.2024-14.04.2024
1.1.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lrkc.
Pētersons Pēteris
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lab.d.
Pētersons Pēteris
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
1.2.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
26.02.2024-14.04.2024
1.2.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
1.1.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
26.02.2024-14.04.2024
1.1.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lrkc.
Pētersons Pēteris
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lab.d.
Pētersons Pēteris
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
22.04.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
1.2.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
26.02.2024-14.04.2024
1.2.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
1.1.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
26.02.2024-14.04.2024
1.1.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lrkc.
Pētersons Pēteris
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Stūre Dace
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
26.02.2024-14.04.2024
Stūre Dace
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
22.04.2024-05.05.2024
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
1.2.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
26.02.2024-17.03.2024
1.2.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
1.1.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
26.02.2024-17.03.2024
1.1.
Stūre Dace
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Stūre Dace
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
26.02.2024-17.03.2024
Stūre Dace
801. aud. (8. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19