Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Jerkunkova Aleksandra
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Jerkunkova Aleksandra
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Jerkunkova Aleksandra
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Jerkunkova Aleksandra
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Jerkunkova Aleksandra
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Jerkunkova Aleksandra
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Jerkunkova Aleksandra
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Jerkunkova Aleksandra
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lab.d.
Pētersons Pēteris
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
G0330(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lrkc.
Pētersons Pēteris
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lab.d.
Pētersons Pēteris
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
G0330(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lrkc.
Pētersons Pēteris
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lab.d.
Pētersons Pēteris
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
G0330(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lrkc.
Pētersons Pēteris
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lab.darbi
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lab.d.
Pētersons Pēteris
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
G0330(PLK)

Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
BūvZ3150 Bezpilota gaisa kuģu pielietojums Bb Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
BISK Lrkc.
Pētersons Pēteris
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19