Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Ģeodēzija (mācību prakse) 13.05.2024. - 26.05.2024.
Ģeoloģija un augsnes zinātne (mācību prakse) 06.05.2024. - 12.05.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
29.01.2024-10.03.2024
Celms Armands, Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lekcija
26.03.2024
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
25.03.2024-28.04.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Eksāmens
12.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
29.01.2024-28.04.2024
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Eksāmens
07.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Celms Armands
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
29.01.2024-28.04.2024
Celms Armands, Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lekcija
25.03.2024-28.04.2024
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Prakt.darbi
29.01.2024-24.03.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
25.03.2024-28.04.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Eksāmens
12.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
29.01.2024-28.04.2024
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Eksāmens
07.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Celms Armands
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
29.01.2024-28.04.2024
Celms Armands, Celmiņa Vita
603. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lekcija
25.03.2024-28.04.2024
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Prakt.darbi
29.01.2024-24.03.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
25.03.2024-28.04.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Eksāmens
12.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
29.01.2024-28.04.2024
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Eksāmens
07.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Celms Armands
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lekcija
25.03.2024-28.04.2024
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
JurZ2038 Zemes pārvaldība II Bp Lab.darbi
27.03.2024
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

Valo2059 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
2.ned.-29.01.2024-21.04.2024
Ozola Inese
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

JurZ2037 Zemes pārvaldība I Bt Eksāmens
12.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
29.01.2024-31.03.2024
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Eksāmens
07.06.2024
Eksāmena laiks: plkst. 9.00 - 12.00
Celms Armands
901. aud. (9. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Sergejeva Natālija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
26.02.2024-21.04.2024

126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2059 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
29.01.2024-28.04.2024
Ozola Inese
322-2. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
29.01.2024-25.02.2024
Sergejeva Natālija
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lekcija
26.02.2024-21.04.2024

126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2059 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
29.01.2024-28.04.2024
Ozola Inese
322-2. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Lekc./lab.d.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
01.04.2024-28.04.2024
Lekc./lab.d.
Skutele Kristiāna
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Prakt.darbi
26.02.2024-21.04.2024

317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
29.01.2024-24.03.2024
Lekc./lab.d.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
01.04.2024-28.04.2024
Lekc./lab.d.
Skutele Kristiāna
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Prakt.darbi
29.01.2024-25.02.2024
Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3135 Ģeodēzija I Bt Lab.darbi
26.02.2024-21.04.2024

305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 308. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
01.04.2024-28.04.2024
Lekc./lab.d.
Skutele Kristiāna
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 LauZ2056 Ģeoloģija un augsnes zinātne Bp Lekcija
01.04.2024-28.04.2024
Lekc./lab.d.
Skutele Kristiāna
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2