Atpakaļ

G0108 Ekonomika Maģistra
Pilna laika
2-sem.
Visas apakšprog. Bizn-Bizness un loģistika Fingr-Finanšu menedžments un grāmatvedība Ilgspe-Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
06.04.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
17.02.2024
23.03.2024
27.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
10.02.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
02.03.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
16.03.2024
Paura Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
24.02.2024
18.05.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
03.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5108 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
03.02.2024
24.02.2024
09.03.2024
20.04.2024
18.05.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
24.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
03.02.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
11.05.2024
18.05.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
06.04.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
17.02.2024
23.03.2024
27.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
10.02.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
02.03.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
16.03.2024
Paura Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
24.02.2024
18.05.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
03.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
20.04.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5108 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
03.02.2024
24.02.2024
09.03.2024
20.04.2024
18.05.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
24.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
03.02.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
20.04.2024
11.05.2024
18.05.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
06.04.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
17.02.2024
23.03.2024
27.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
10.02.2024
11.05.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
02.03.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
16.03.2024
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
24.02.2024
18.05.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
03.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
20.04.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5108 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
03.02.2024
24.02.2024
09.03.2024
20.04.2024
18.05.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
24.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
03.02.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
20.04.2024
18.05.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
06.04.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
17.02.2024
23.03.2024
27.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
10.02.2024
11.05.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
02.03.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
16.03.2024
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
24.02.2024
18.05.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
03.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
20.04.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5108 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
03.02.2024
24.02.2024
09.03.2024
20.04.2024
18.05.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
24.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
03.02.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
20.04.2024
18.05.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
29.02.2024
21.03.2024
25.04.2024
16.05.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
14.03.2024
02.05.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
22.02.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
09.05.2024
Arhipova Irina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
01.02.2024
07.03.2024
11.04.2024
Jurgena Ināra
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
08.02.2024
15.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
28.03.2024
04.04.2024
18.04.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5160 Investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
01.02.2024
08.02.2024
07.03.2024
28.03.2024
04.04.2024
11.04.2024
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
01.02.2024
08.02.2024
11.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
15.02.2024
07.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
03.02.2024
24.02.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
09.03.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
02.03.2024
11.05.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
13.04.2024
18.05.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
10.02.2024
Paura Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
27.04.2024
Arhipova Irina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
16.03.2024
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
23.03.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
17.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
06.04.2024
20.04.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5108 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
17.02.2024
23.03.2024
06.04.2024
20.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
06.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
17.02.2024
23.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
20.04.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
29.02.2024
21.03.2024
25.04.2024
16.05.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
14.03.2024
02.05.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
22.02.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
09.05.2024
Arhipova Irina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
01.02.2024
07.03.2024
11.04.2024
Jurgena Ināra
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
08.02.2024
15.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
28.03.2024
04.04.2024
18.04.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5160 Investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
01.02.2024
08.02.2024
15.02.2024
07.03.2024
28.03.2024
04.04.2024
11.04.2024
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
01.02.2024
08.02.2024
11.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
15.02.2024
07.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.03.2024
04.04.2024
18.04.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
03.02.2024
24.02.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
09.03.2024
16.03.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
02.03.2024
11.05.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
18.05.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
10.02.2024
Paura Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
27.04.2024
Arhipova Irina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
23.03.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
17.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
06.04.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5108 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
17.02.2024
23.03.2024
06.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
06.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
17.02.2024
23.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
29.02.2024
21.03.2024
25.04.2024
16.05.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
14.03.2024
02.05.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
22.02.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
01.02.2024
07.03.2024
11.04.2024
09.05.2024
Jurgena Ināra
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
08.02.2024
15.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
28.03.2024
04.04.2024
18.04.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5160 Investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
01.02.2024
08.02.2024
15.02.2024
07.03.2024
28.03.2024
04.04.2024
11.04.2024
09.05.2024
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
01.02.2024
08.02.2024
09.05.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
15.02.2024
07.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.03.2024
04.04.2024
18.04.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
03.02.2024
24.02.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
09.03.2024
16.03.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
02.03.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
18.05.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
10.02.2024
27.04.2024
11.05.2024
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
23.03.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
17.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
06.04.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5108 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
17.02.2024
23.03.2024
06.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
06.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
17.02.2024
23.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
29.02.2024
21.03.2024
25.04.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
14.03.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
01.02.2024
22.02.2024
Paura Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
11.04.2024
02.05.2024
Arhipova Irina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
07.03.2024
09.05.2024
16.05.2024
Jurgena Ināra
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
08.02.2024
15.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
28.03.2024
04.04.2024
18.04.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5160 Investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
08.02.2024
15.02.2024
07.03.2024
28.03.2024
04.04.2024
18.04.2024
09.05.2024
16.05.2024
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
08.02.2024
09.05.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
15.02.2024
07.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
28.03.2024
04.04.2024
18.04.2024
16.05.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
03.02.2024
24.02.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
09.03.2024
16.03.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
02.03.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
18.05.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
10.02.2024
27.04.2024
11.05.2024
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
23.03.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
17.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
06.04.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5108 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
17.02.2024
23.03.2024
06.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
06.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
17.02.2024
23.03.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
15.02.2024
07.03.2024
21.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
04.04.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
08.02.2024
28.03.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
01.02.2024
22.02.2024
Paura Līga
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Lekcija
11.04.2024
02.05.2024
Arhipova Irina
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
25.04.2024
09.05.2024
Jurgena Ināra
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.04.2024
16.05.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
29.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
14.03.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5160 Investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
29.02.2024
14.03.2024
18.04.2024
25.04.2024
09.05.2024
16.05.2024
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.03.2024
18.04.2024
09.05.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
29.02.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
25.04.2024
16.05.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon6040 Risku vadības process A Lekcija
16.03.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
02.03.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
10.02.2024
27.04.2024
11.05.2024
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5108 Finanšu menedžments B Lekcija
Fingr a.prg.
17.02.2024
23.03.2024
06.04.2024
lekc./pr.d.
Šulca Romēna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
06.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
15.02.2024
07.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
04.04.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
08.02.2024
28.03.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
01.02.2024
22.02.2024
21.03.2024
11.04.2024
02.05.2024
09.05.2024
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
25.04.2024
Jurgena Ināra
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.04.2024
16.05.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
29.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
14.03.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5160 Investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
29.02.2024
14.03.2024
18.04.2024
25.04.2024
16.05.2024
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.03.2024
18.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
29.02.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
25.04.2024
16.05.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
15.02.2024
07.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
04.04.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
08.02.2024
28.03.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
01.02.2024
22.02.2024
21.03.2024
11.04.2024
02.05.2024
09.05.2024
16.05.2024
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
25.04.2024
Jurgena Ināra
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.04.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
29.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
14.03.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5160 Investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
29.02.2024
14.03.2024
18.04.2024
25.04.2024
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.03.2024
18.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
29.02.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
25.04.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 Ekon5089 Makroekonomikas analīze A Lekcija
15.02.2024
07.03.2024
lekc./pr.d.
Lēnerts Arnis
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5135 Vides ekonomika A Lekcija
04.04.2024
lekc./pr.d.
Naglis-Liepa Kaspars
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

KomZ5003 Komunikācija un pētījumu vizualizācija A Lekcija
08.02.2024
28.03.2024
lekc./pr.d.
Briede Baiba
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ekon5140 Statistiskās un ekonometriskās metodes A Prakt.darbi
01.02.2024
22.02.2024
21.03.2024
11.04.2024
02.05.2024
09.05.2024
16.05.2024
Bērziņa Laima, Rudusa Ilva
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18, 107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Lekcija
Bizn a.prg.
25.04.2024
Jurgena Ināra
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5085 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Bizn a.prg.
18.04.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5081 Eko uzņēmējdarbība B Lekcija
Bizn a.prg.
29.02.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5080 Ilgtspējīgas sadarbības vadība B Lekcija
Bizn a.prg.
14.03.2024
lekc./pr.d.
Leščevica Maira
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5160 Investīciju vadība B Lekcija
Fingr a.prg.
29.02.2024
14.03.2024
18.04.2024
25.04.2024
lekc./pr.d.
Jakušonoka Ingrīda
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5138 Teritoriju ilgtspējīga attīstība B Lekcija
Ilgspe a.prg.
14.03.2024
18.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
29.02.2024
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5161 Ilgtspējas mārketinga komunikācija B Lekcija
Ilgspe a.prg.
25.04.2024
lekc./pr.d.
Proškina Līga
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18