Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas apakšprog. GrFin-Grāmatvedība un finanses IETA-Ilgtspējīga ekonomika un teritorijas attīstība Uznd-Biznesa procesu vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
03.02.2024
17.02.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
06.04.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
24.02.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Eksāmens
20.04.2024
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
10.02.2024
02.03.2024
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
09.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
02.03.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
02.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
03.02.2024
17.02.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
06.04.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
24.02.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Eksāmens
20.04.2024
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
10.02.2024
02.03.2024
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
09.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
02.03.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
02.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
03.02.2024
17.02.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
06.04.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
24.02.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
10.02.2024
02.03.2024
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
09.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
02.03.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
02.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2024
09.03.2024
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
03.02.2024
17.02.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
06.04.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
24.02.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
10.02.2024
02.03.2024
16.03.2024
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
09.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
02.03.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
02.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
16.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
17.02.2024
02.03.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
24.02.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
03.02.2024
13.04.2024
lekc./pr.d.
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
16.03.2024
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
10.02.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2024
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
16.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
15.03.2024
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
02.02.2024
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
09.02.2024
08.03.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
16.02.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
01.03.2024
15.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
01.03.2024
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
01.03.2024
15.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
23.02.2024
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika A Eksāmens
12.04.2024
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
17.02.2024
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
02.03.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
24.02.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
03.02.2024
lekc./pr.d.
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
16.03.2024
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
10.02.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2024
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
16.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
13.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
15.03.2024
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
02.02.2024
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
09.02.2024
08.03.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
16.02.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
01.03.2024
15.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
01.03.2024
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
01.03.2024
15.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
23.02.2024
22.03.2024
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika A Eksāmens
12.04.2024
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
17.02.2024
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
02.03.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
24.02.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
03.02.2024
lekc./pr.d.
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
16.03.2024
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
10.02.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2024
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
16.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
13.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
15.03.2024
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
02.02.2024
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
09.02.2024
08.03.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
16.02.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
01.03.2024
15.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
01.03.2024
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Ieskaite ar atzīmi
Uznd a.prg.
19.04.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
01.03.2024
15.03.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
19.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Eksāmens
IETA a.prg.
26.04.2024
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
23.02.2024
22.03.2024
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2030 Matemātiskā statistika A Eksāmens
12.04.2024
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
03.02.2024
lekc./pr.d.
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
10.02.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
10.02.2024
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
13.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4054 Riska vadība B Ieskaite ar atzīmi
Uznd a.prg.
15.03.2024
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
09.02.2024
16.02.2024
23.02.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Ieskaite ar atzīmi
22.03.2024
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
12.04.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Ieskaite ar atzīmi
GrFin a.prg.
05.04.2024
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Lekcija
GrFin a.prg.
01.03.2024
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3090 Nodokļu uzskaite B Eksāmens
GrFin a.prg.
15.03.2024
Irmeja Aļona
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Lekcija
Uznd a.prg.
01.03.2024
Jurgena Ināra
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
05.04.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Ieskaite ar atzīmi
Uznd a.prg.
19.04.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
01.03.2024
05.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
19.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Eksāmens
IETA a.prg.
26.04.2024
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
08.03.2024
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
09.02.2024
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
16.02.2024
23.02.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Ieskaite ar atzīmi
22.03.2024
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
01.03.2024
12.04.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Ieskaite ar atzīmi
GrFin a.prg.
05.04.2024
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
05.04.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
05.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
19.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
08.03.2024
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
09.02.2024
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
16.02.2024
23.02.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Ieskaite ar atzīmi
22.03.2024
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
01.03.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
05.04.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
05.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
19.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Ieskaite
12.04.2024
BISK
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Prakt.darbi
08.03.2024
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
19.30-20.15 VadZ4054 Riska vadība B Lekcija
Uznd a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Dobele Madara
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Mate2030 Matemātiskā statistika A Lekcija
09.02.2024
G0112(NLN)

Zvirgzdiņa Līga
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3107 Eiropas Savienības projekti B Lekcija
16.02.2024
23.02.2024
lekc./pr.d.
Tetere Vineta
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3032 Ekonomisko pārkāpumu krimināltiesiskie aspekti C Lekcija
01.03.2024
BISK lekc./pr.d.
Vitte Ārija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3056 Uzņēmējdarbības institucionālā vide B Lekcija
15.03.2024
lekc./pr.d.
Joma Laura
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3089 Budžeta iestāžu grāmatvedība B Lekcija
GrFin a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4036 Projektu vadīšana B Prakt.darbi
Uznd a.prg.
05.04.2024
Jurgena Ināra
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
02.02.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3144 Ilgtspējīga attīstība un aprites ekonomika B Lekcija
IETA a.prg.
05.04.2024
lekc./pr.d.
Pelše Modrīte
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18