Atpakaļ

G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Barševska Silva
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
04.09.2023-12.11.2023
Mācību prakse
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
09.30-10.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
Barševska Silva
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Vronska Nataļja
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1001 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
04.09.2023-12.11.2023
Mācību prakse
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
10.30-11.15 InfT1001 Informātika I Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Vronska Nataļja
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1001 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
04.09.2023-12.11.2023
Mācību prakse
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
11.30-12.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Lagzdiņš Ainis
zāle. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate4019 Matemātika I Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi2016 Neorganiskā un analītiskā ķīmija I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZP020 Pārtikas nozares pamati Bp Prakt.darbi
04.09.2023-12.11.2023
Mācību prakse
Sazonova Sanita
224. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
12.30-13.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
G0614(PLK)
G0608(PLK)

Lagzdiņš Ainis
zāle. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate4019 Matemātika I Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Liepa Sindija
403. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate4019 Matemātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Strupule Liene
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
04.09.2023-29.10.2023
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
30.10.2023-24.12.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
14.30-15.15 Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2023-29.10.2023
G0614(PLK)

Ozola Liene
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lekcija
2.ned.-30.10.2023-24.12.2023
G0614(PLK)

Sazonova Sanita
114. aud. (1. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-29.10.2023
Ozola Liene
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22

PārZ1003 Pārtikas izejvielu bioloģija Bv Lab.darbi
1.ned.-30.10.2023-24.12.2023
Sazonova Sanita
228. aud. (2. stāvs), LPTF, Rīgas 22
15.30-16.15 Valo1031 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ4002 Inženiergrafika I Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Gailums Guntis
408. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5