Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2010 Fizika I Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Studiju kurss nenotiek

103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 VidZ1004 Ievads vides inženierijā Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Pilecka-Uļčugačeva Jovita
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
MašZ1002 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2034 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Eksāmens
10.01.2024
Eksāmens laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Ozola Inese
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2010 Fizika I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Studiju kurss nenotiek
Rumba Janīna
303. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Mate1036 Matemātika I Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Ozola Inese
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Eksāmens
10.01.2024
Eksāmens laiks: plkst. 10.00 - 12.00
Ozola Inese
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Mate1036 Matemātika I Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1057 Profesionālā angļu valoda Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Ozola Inese
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

BūvZ1045 Mērniecība Bp Eksāmens
17.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Mate1036 Matemātika I Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Strupule Liene
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
Lekc./lab.d.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ1045 Mērniecība Bp Eksāmens
17.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
02.10.2023-24.12.2023
Lekc./lab.d.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ1045 Mērniecība Bp Eksāmens
17.01.2024
Eksāmena laiks: plkst. 12.00 - 14.00
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lab.darbi
02.10.2023-24.12.2023
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 LauZ2020 Ģeoloģija un augsnes zinātne I Bp Lekcija
02.10.2023-26.11.2023
Lekc./lab.d.
Mešķis Sandijs
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
BūvZ1045 Mērniecība Bp Lab.darbi
02.10.2023-24.12.2023
Līdumnieks Toms
602. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19