Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0402(PLK)

Vronskis Olafs
410. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
G0402(PLK)
G0412(PLK)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Vintere Anna
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Vuguls Juris
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0402(PLK)
G0412(PLK)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
Vuguls Juris
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2044 Informātika I Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Veiss Kārlis
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Zvirgzdiņa Sintija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Valujeva Kristīne
402. aud. (4. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Jerkunkova Aleksandra
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Kanaška Daina
238. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0402(PLK)
G0412(PLK)

Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra, Miķelsone Velga
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP218 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP218 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lab.darbi
1.ned.-04.09.2023-24.12.2023
Dūma Māra, Miķelsone Velga
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Zvirgzdiņa Sintija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.2.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
04.09.2023-24.12.2023
1.1.
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5