Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Jurgena Ināra
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0903(PLK)

Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0330(PLK)
G0608(PLK)
G0419(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Prakt.darbi
Bizvad a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0903(PLK)

Mališeva Oksana
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

VadZ1016 Stresa un laika menedžments Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0703(PLK)
G0907(PLK)
G0507(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Tetere Vineta
433. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Prakt.darbi
Bizvad a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Jurgena Ināra
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Prakt.darbi
Bizvad a.prg.
04.09.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Auziņa Anita
309. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK notiek attālināti
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0508(PLK)

Perez Alvarez Sergio
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK notiek attālināti
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0508(PLK)

Perez Alvarez Sergio
327. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0105(PLK)

Pūce Alla
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 JurZ3029 Civilprocess Bb Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
BISK
G0105(PLK)

Pūce Alla
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18