Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon1024 Mikroekonomika Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0105(PLK)

Jurevica Aija
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0608(PLK)

Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon2122 Statistika Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0105(PLK)

Jurevica Aija
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon1024 Mikroekonomika Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Griņēviča Linda
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Lekcija
04.09.2023-15.10.2023
G0608(PLK)

Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Kronberga Ginta
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Psih3010 Sociālā psiholoģija Bt Prakt.darbi
16.10.2023-24.12.2023
Pāvulēns Jānis
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
Dobele Madara
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Prakt.darbi
02.10.2023-24.12.2023
Dobele Madara
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon2122 Statistika Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Brizga Dace
15. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ3017 Komandas menedžments Bp Lekcija
04.09.2023-01.10.2023
Dobele Madara
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3017 Komandas menedžments Bp Prakt.darbi
02.10.2023-24.12.2023
Dobele Madara
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
G0105(PLK)
G0419(PLK)
G0816(PLK)

Brizga Dace
16. aud. (1. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
Soci2036 Socioloģija Bv Seminārs
04.09.2023-24.12.2023
Kronberga Ginta
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Citi1016 Ievads studijās Bv Lekcija
04.09.2023-24.12.2023
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate2029 Matemātika ekonomistiem Bt Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Citi1016 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
04.09.2023-24.12.2023
Muška Aina
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18