Atpakaļ

G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 2 3
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
09.30-10.15 InfT4006 Programmatūras testēšana Bp Lab.darbi
1, 2 gr.
1.gr.+2.1.gr
Rubina Tatjana
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi3001 Fizika Bt Lekcija
G0903(PLK)

Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2010 Diskrētā matemātika Bt Lekcija
G0903(PLK)

Sergejeva Natālija
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 Mate1038 Matemātika III Bt Lekcija
G0903(PLK)

Atslēga Svetlana
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2058 Programminženierijas metodes II Bt Lekcija
G0903(PLK)

Čevere Rudīte
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2058 Programminženierijas metodes II Bt Prakt.darbi
1 gr.
Kotovs Daniēls
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ3004 Lielās datu bāzes II Bp Prakt.darbi
1 gr.
Būmanis Nikolajs
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP205 Krievu valodas pamati I Bb Prakt.darbi
BISK
G0903(PLK)

Mališeva Oksana
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 InfT3032 ĢIS uzdevumu automatizācija Bp Lekcija
Bērziņa Laima
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT2034 Lietojumu programmēšana datubāzēm Bp Lekcija
G0903(PLK)

Šmits Ingus
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2010 Diskrētā matemātika Bt Prakt.darbi
1, 2 gr.
1.gr.+2.1.gr.
Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP205 Krievu valodas pamati I Bb Prakt.darbi
BISK
G0903(PLK)

Mališeva Oksana
331. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 InfT4006 Programmatūras testēšana Bp Lekcija
Rubina Tatjana
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi3001 Fizika Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.
Gross Uldis
305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2, 308. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 InfT3032 ĢIS uzdevumu automatizācija Bp Lab.darbi
1, 2 gr.
1.gr.+2.1.gr.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon4081 Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati Bv Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4081 Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati Bv Lekcija
27.03.2023-21.05.2023
Lazdiņš Andrejs
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Fizi3001 Fizika Bt Prakt.darbi
2.ned.
Gross Uldis
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT2034 Lietojumu programmēšana datubāzēm Bp Lab.darbi
1 gr.
Smirnova Jekaterina
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
BISK
G0412(PLK)
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)
G0703(PLK)
G0215(PLK)
G0903(PLK)

Kirila Kitija
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon4081 Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati Bv Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4081 Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati Bv Lekcija
27.03.2023-21.05.2023
Lazdiņš Andrejs
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon4081 Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati Bv Prakt.darbi
1, 2 gr.
30.01.2023-26.03.2023
1.gr.+2.1.gr
Eglīte Aija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4081 Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati Bv Prakt.darbi
1, 2 gr.
27.03.2023-21.05.2023
1.gr.+2.1.gr
Lazdiņš Andrejs
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Mate1038 Matemātika III Bt Prakt.darbi
1, 2, 3 gr.
Atslēga Svetlana
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VadZ2015 Stresa vadība Bb Seminārs
BISK
G0903(PLK)

Kirila Kitija
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 DatZ3004 Lielās datu bāzes II Bp Lekcija
G0903(PLK)

Vītols Gatis
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2