Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Vides inženierijas prakse 15.05.2023. - 11.06.2023.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 HidZ3035 Dzeramā ūdens apsaimniekošana Bp Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
lekc./pr.d.
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 HidZ3035 Dzeramā ūdens apsaimniekošana Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
lekc./pr.d.
Grīnfelde Inga
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
HidZ3035 Dzeramā ūdens apsaimniekošana Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3045 Vides tehnoloģijas Bp Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3043 Vides inženierija Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc/pr.d.
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Grīnfelde Inga
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4010 Zinātniskā darba pamati II Bv Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
287.kab., Pīls
Bērziņa Laima
VidZ3043 Vides inženierija Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
Lekc/pr.d.
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 VidZ3005 Ietekmes uz vidi novērtēšana Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Grīnfelde Inga
612. aud. (6. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3044 Vides projektu vadība Bv Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4010 Zinātniskā darba pamati II Bv Prakt.darbi
30.01.2023-23.04.2023
287.kab., Pīls
Bērziņa Laima
VidZ3043 Vides inženierija Bp Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
Lekc/pr.d.
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 HidZ3038 Notekūdeņu apsaimniekošana Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3044 Vides projektu vadība Bv Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ4010 Zinātniskā darba pamati II Bv Prakt.darbi
30.01.2023-26.03.2023
287.kab., Pīls
Bērziņa Laima
VidZ3034 Vides inženierija Bp Prakt.darbi
1.ned.-30.01.2023-19.03.2023
Kursa projekts
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 HidZ3038 Notekūdeņu apsaimniekošana Bp Lekcija
30.01.2023-23.04.2023
lekc./pr.d.
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3044 Vides projektu vadība Bv Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
lekc./pr.d.
Grīnfelde Inga
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 HidZ3038 Notekūdeņu apsaimniekošana Bp Lekcija
30.01.2023-26.03.2023
lekc./pr.d.
Grinberga Linda
702. aud. (7. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19