Atpakaļ

G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.] Profesionālās augstākās izglītības maģistra
Pilna laika
1-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
10.09.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
01.10.2022
15.10.2022
05.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
26.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
03.12.2022
17.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
24.09.2022
08.10.2022
22.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
10.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
17.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
29.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
10.09.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
01.10.2022
15.10.2022
05.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
26.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
03.12.2022
17.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
24.09.2022
08.10.2022
22.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
10.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
17.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
29.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
10.09.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
01.10.2022
15.10.2022
05.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
26.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
03.12.2022
17.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
24.09.2022
08.10.2022
22.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
10.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
17.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
29.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
10.09.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
01.10.2022
15.10.2022
05.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
26.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
03.12.2022
17.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
24.09.2022
08.10.2022
22.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
10.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
17.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
29.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
10.09.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
01.10.2022
15.10.2022
05.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
26.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
03.12.2022
17.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
24.09.2022
08.10.2022
22.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
10.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
17.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
29.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
05.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
10.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
10.09.2022
22.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Auziņa Anita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
17.09.2022
01.10.2022
15.10.2022
29.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
03.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
26.11.2022
17.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
24.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
08.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
09.09.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
28.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
04.11.2022
11.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
09.12.2022
23.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Auziņa Anita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
25.11.2022
02.12.2022
16.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
16.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
21.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
05.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
10.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
10.09.2022
22.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Auziņa Anita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
17.09.2022
01.10.2022
15.10.2022
29.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
03.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
26.11.2022
17.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
24.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
08.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
09.09.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
28.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
04.11.2022
11.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
09.12.2022
23.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Auziņa Anita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
25.11.2022
02.12.2022
16.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
16.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
21.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
05.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
10.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
10.09.2022
22.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Auziņa Anita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
17.09.2022
01.10.2022
15.10.2022
29.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
03.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
26.11.2022
17.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
24.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
08.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
09.09.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
28.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
04.11.2022
11.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
09.12.2022
23.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
16.09.2022
30.09.2022
14.10.2022
21.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Auziņa Anita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
25.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
02.12.2022
16.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
05.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
10.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
10.09.2022
22.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Auziņa Anita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
17.09.2022
01.10.2022
15.10.2022
29.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
03.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
26.11.2022
17.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
24.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
08.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
09.09.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
04.11.2022
16.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
23.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
16.09.2022
21.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Auziņa Anita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
28.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
25.11.2022
09.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
02.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
11.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
05.11.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
10.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
10.09.2022
22.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Auziņa Anita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
17.09.2022
01.10.2022
15.10.2022
29.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
03.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5078 Projektu portfeļu vadīšana A Lekcija
26.11.2022
17.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
24.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Leibus Inguna
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon5095 Projektu finanšu vadība A Lekcija
08.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
12.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
09.09.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
02.12.2022
16.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
25.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
16.09.2022
21.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Auziņa Anita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
28.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
09.12.2022
23.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
04.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
11.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
03.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ4031 Projektu tiesiskie aspekti A Lekcija
09.09.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Stepiņa Mairita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
02.12.2022
16.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
25.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5053 Uzņēmējdarbības plānošana A Lekcija
16.09.2022
21.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Auziņa Anita
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
28.10.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
09.12.2022
23.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
04.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
11.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 PolZ5011 Publiskā pārvalde A Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Ķusis Jānis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5082 Cilvēkresursu vadība projektos A Lekcija
02.12.2022
16.12.2022
lekc./sem/
G0812(PLK)

Bariss Voldemārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ6026 Investīciju projekti bioekonomikā A Lekcija
25.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Lēnerts Arnis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
30.09.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
09.12.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5083 Projektu vadīšanas metodoloģija A Lekcija
04.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Bērze Guntis
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ5073 Projektu iepirkumu procedūra A Lekcija
11.11.2022
lekc./sem.
G0812(PLK)

Miltoviča Baiba
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18