Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2 3
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Mate4016 Matemātika I Bv Lekcija
Zvirgzdiņa Līga
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lekcija
Freimane Lāsma
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lekcija
G0506(PLK)

Magaznieks Jānis
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Lekcija
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Leikums Leonards
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
2 gr.
Zvirgzdiņa Līga
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
1 gr.
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.2.
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.1.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
05.09.2022-30.10.2022
Kirila Kitija
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lekcija
2.ned.
G0506(PLK)
G0508(PLK)

Odziņa Ilona
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lekcija
1.ned.
Luguza Solveiga
16. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
1 gr.
1.ned.
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
2 gr.
2.ned.
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
1 gr.
2.ned.
1.2.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.2.
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.1.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
2 gr.
1.ned.
2.1.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
31.10.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
05.09.2022-30.10.2022
Kirila Kitija
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.2.
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 Mate4016 Matemātika I Bv Prakt.darbi
1 gr.
Zvirgzdiņa Līga
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
2 gr.
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.2.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
2 gr.
31.10.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Lekcija
31.10.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
1 gr.
05.09.2022-30.10.2022
Kirila Kitija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
2 gr.
2.ned.
2.2.
Alksnis Reinis
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.2.
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.
2.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
2 gr.
Leikums Leonards
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
1 gr.
1.2.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
1 gr.
31.10.2022-25.12.2022
Jerkunkova Aleksandra
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1011 Organizāciju psiholoģija un vadībzinības Bv Prakt.darbi
2 gr.
05.09.2022-30.10.2022
Kirila Kitija
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
1 gr.
1.2.
Sarmulis Ziedonis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 Filz1026 Filozofija, ētika, estētika Bv Seminārs
1 gr.
Leikums Leonards
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.1.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
2 gr.
2.2.
Sarmulis Ziedonis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
2 gr.
2.1.
Sarmulis Ziedonis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.1.
Pētersone Aija
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.1.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.1.
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
3 gr.
05.09.2022-02.10.2022
10.10.2022-25.12.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
3 gr.
05.10.2022
Odziņa Ilona
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
1.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MatZ2008 Koksnes mācība Bt Lab.darbi
1 gr.
1.1.
Sarmulis Ziedonis
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 Biol1022 Dendroloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.2.
Luguza Solveiga
59. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.1.
Pētersone Aija
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.2.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
ValoP299 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.1.
Ozola Inese
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

InfT1026 Informācijas tehnoloģijas Bv Lab.darbi
3 gr.
1.ned.-05.09.2022-02.10.2022
1.ned.-10.10.2022-25.12.2022
Odziņa Ilona
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Mate4016 Matemātika I Bv Lab.darbi
1 gr.
2.ned.
1.1.
Alksnis Reinis
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Biol3016 Meža botānika un fitocenoloģija Bt Lab.darbi
2 gr.
2.2.
Freimane Lāsma
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11