Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lekcija
G0402(PLK)
G0412(PLK)

Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2044 Informātika I Bt Lekcija
2.ned.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
1.ned.-26.09.2022-11.12.2022
lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Mate1029 Matemātika I Bt Lab.darbi
1.ned.
Zeidmane Anda
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP218 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
1.ned.-26.09.2022-11.12.2022
lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
G0402(PLK)
G0412(PLK)

Zeidmane Anda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
2.ned.
G0402(PLK)
G0412(PLK)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1.ned.
Valujeva Kristīne
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lab.darbi
Miķelsone Velga, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP218 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
1.ned.-26.09.2022-11.12.2022
lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
Vuguls Juris
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
G0402(PLK)
G0412(PLK)

Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lab.darbi
1.ned.
Miķelsone Velga, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
1.ned.-26.09.2022-11.12.2022
lekc./pr.d.
Jerkunkova Aleksandra
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Prakt.darbi
Vuguls Juris
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lekcija
2.ned.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Prakt.darbi
1.ned.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lekcija
G0402(PLK)

Šmits Mareks
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
Zeidmane Anda
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
1.2.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
2.ned.
Vārtukapteinis Kaspars
326. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
1.1.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
Zeidmane Anda
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
1.1.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
1.2.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
1.1.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
1.2.
Šmits Mareks
527. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5