Atpakaļ

G0336 Ģeoinformātika un tālizpēte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
02.12.2022
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
14.10.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
04.11.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lekcija
25.11.2022
09.12.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
26.11.2022
10.12.2022
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Lekcija
17.09.2022
01.10.2022
Dubrovskis Edgars
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Lekcija
15.10.2022
29.10.2022
Silabriedis Gunārs
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
02.12.2022
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
14.10.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
04.11.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lekcija
25.11.2022
09.12.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.12.2022
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
26.11.2022
10.12.2022
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Lekcija
17.09.2022
01.10.2022
Dubrovskis Edgars
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Lekcija
15.10.2022
29.10.2022
Silabriedis Gunārs
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
02.12.2022
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
30.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
14.10.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
04.11.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lekcija
25.11.2022
09.12.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.12.2022
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
26.11.2022
10.12.2022
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Lekcija
17.09.2022
01.10.2022
Dubrovskis Edgars
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Lekcija
15.10.2022
29.10.2022
Silabriedis Gunārs
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
02.12.2022
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
02.12.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
30.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
14.10.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
04.11.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lekcija
25.11.2022
09.12.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.12.2022
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Lekcija
17.09.2022
01.10.2022
Dubrovskis Edgars
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Lekcija
15.10.2022
29.10.2022
Silabriedis Gunārs
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
02.12.2022
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
02.12.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
30.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
14.10.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
04.11.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lekcija
25.11.2022
09.12.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.12.2022
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Prakt.darbi
17.09.2022
01.10.2022
Dubrovskis Edgars
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Lekcija
15.10.2022
29.10.2022
Silabriedis Gunārs
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
02.12.2022
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
02.12.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
30.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.12.2022
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
14.10.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
04.11.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lekcija
25.11.2022
09.12.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Prakt.darbi
17.09.2022
01.10.2022
Dubrovskis Edgars
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Lekcija
15.10.2022
29.10.2022
Silabriedis Gunārs
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
02.12.2022
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
30.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.12.2022
Celmiņa Vita
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
14.10.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
04.11.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lekcija
25.11.2022
09.12.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
28.10.2022
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Prakt.darbi
17.09.2022
01.10.2022
Dubrovskis Edgars
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Lekcija
15.10.2022
29.10.2022
Silabriedis Gunārs
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
07.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
14.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
02.12.2022
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
30.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
14.10.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
04.11.2022
Ratkevičs Aivars
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lekcija
25.11.2022
09.12.2022
Puķīte Vivita
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.12.2022
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
28.10.2022
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Prakt.darbi
17.09.2022
01.10.2022
Dubrovskis Edgars
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Lekcija
15.10.2022
29.10.2022
Silabriedis Gunārs
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
07.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
14.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
30.09.2022
Celmiņa Vita
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.12.2022
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
28.10.2022
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
07.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
14.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3169 Zinātniskā darba pamati ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
16.12.2022
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
28.10.2022
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
18.30-19.15 JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
07.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
14.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
28.10.2022
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
19.30-20.15 JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
07.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
14.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
20.30-21.15 JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
07.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
14.11.2022
Virkavs Māris
602. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19