Atpakaļ

G0336 Ģeoinformātika un tālizpēte Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lekcija
Puķīte Vivita
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Lekcija
Silabriedis Gunārs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Prakt.darbi
1.ned.
Puķīte Vivita
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3171 Zemes pārvaldības ietvars Bt Lab.darbi
2.ned.
Puķīte Vivita
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
TraZ3025 Transporta loģistikas pamati Bt Prakt.darbi
Silabriedis Gunārs
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lekcija
1.ned.
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lab.darbi
2.ned.
Celmiņa Vita
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
12.09.2022-02.10.2022
Lekc./pr.d.
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
06.10.2022
Lekc./pr.d.
Erdberga Ieva
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
Bergmanis Ivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Lekcija
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3151 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati Bt Lab.darbi
Celmiņa Vita
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
05.09.2022-02.10.2022
Lekc./pr.d.
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
03.10.2022-16.10.2022
Lekc./pr.d.
Erdberga Ieva
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lekcija
1.ned.
Bergmanis Ivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lab.darbi
2.ned.
Bergmanis Ivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3049 Tiesiskais regulējums ģeoinformātikā un tālizpētē Bt Prakt.darbi
Virkavs Māris
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Lekcija
Celmiņa Vita
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
05.09.2022-02.10.2022
Lekc./pr.d.
Vircava Ilze
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
03.10.2022-16.10.2022
Lekc./pr.d.
Erdberga Ieva
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 BūvZ3152 Tālizpētes tehnoloģijas Bt Lab.darbi
Bergmanis Ivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3165 Ievads ģeoinformātikā un tālizpētē Bv Prakt.darbi
Celmiņa Vita
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Lekcija
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Lekcija
Dubrovskis Edgars
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 BūvZ3172 Krīžu vadības pamati Bt Prakt.darbi
Ratkevičs Aivars
612. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
31.10.2022-25.12.2022
Lekc./pr.d.
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MežZ3089 Ievads mežsaimniecībā Bt Prakt.darbi
Dubrovskis Edgars
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 LauZ3195 Dabas resursi lauksaimniecībā Bt Lekcija
31.10.2022-25.12.2022
Lekc./pr.d.
Augšpole Ingrīda
127. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2