Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 9-sem.
Sapulce, 13.09. plkst 10.30, 241. telpa TF
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Fizi1009 Fizikas pamati Bt Lekcija
04.10.2022
Gajevskis Antons
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1009 Fizikas pamati Bt Lekcija
18.10.2022
Gajevskis Antons
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
14.09.2022
Baltušīte Regīna
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
05.10.2022
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1014 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
12.10.2022
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
26.10.2022
Baltušīte Regīna
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
15.09.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
06.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
13.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
20.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
27.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ener4001 Elektrodrošība Bp Lekcija
16.09.2022
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
07.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
14.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
28.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Fizi1009 Fizikas pamati Bt Lekcija
04.10.2022
Gajevskis Antons
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1009 Fizikas pamati Bt Prakt.darbi
11.10.2022
Gajevskis Antons
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1009 Fizikas pamati Bt Lekcija
18.10.2022
Gajevskis Antons
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1009 Fizikas pamati Bt Prakt.darbi
25.10.2022
Gajevskis Antons
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
14.09.2022
Baltušīte Regīna
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
05.10.2022
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1014 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
12.10.2022
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
26.10.2022
Baltušīte Regīna
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
15.09.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
06.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
13.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
20.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
27.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ener4001 Elektrodrošība Bp Lekcija
16.09.2022
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
07.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
14.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
28.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
10.10.2022
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
24.10.2022
Pētersone Aija
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lekcija
04.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lekcija
18.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1009 Fizikas pamati Bt Prakt.darbi
11.10.2022
Gajevskis Antons
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1009 Fizikas pamati Bt Prakt.darbi
25.10.2022
Gajevskis Antons
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ener4001 Elektrodrošība Bp Lekcija
14.09.2022
Gedzurs Aleksejs
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Filz2012 Filozofija Bv Lekcija
05.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija Bv Lekcija
12.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija Bv Lekcija
19.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija Bv Lekcija
26.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lekcija
15.09.2022
G0402(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
06.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
13.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
20.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lab.darbi
27.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
16.09.2022
Eihvalde Indra
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
07.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
14.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
10.10.2022
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
17.10.2022
Pētersone Aija
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
24.10.2022
Pētersone Aija
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
13.09.2022
G0402(NLN)
G0413(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lekcija
04.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lekcija
18.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
11.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
113. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
25.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ener4001 Elektrodrošība Bp Prakt.darbi
14.09.2022
Gedzurs Aleksejs
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Filz2012 Filozofija Bv Lekcija
05.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija Bv Prakt.darbi
12.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija Bv Lekcija
19.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija Bv Lekcija
26.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lekcija
15.09.2022
G0402(NLN)
G0413(NLN)

Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Citi1014 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
06.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
13.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
27.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
16.09.2022
Eihvalde Indra
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
07.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
14.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
10.10.2022
Baltušīte Regīna
511. aud. (5. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
17.10.2022
Pētersone Aija
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
24.10.2022
Pētersone Aija
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
13.09.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
25.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
18.10.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener4001 Elektrodrošība Bp Prakt.darbi
14.09.2022
Gedzurs Aleksejs
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Filz2012 Filozofija Bv Prakt.darbi
05.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija Bv Prakt.darbi
12.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija Bv Prakt.darbi
19.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija Bv Prakt.darbi
26.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
134. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1014 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
06.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
13.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
16.09.2022
Eihvalde Indra
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
07.10.2022
Baltušīte Regīna
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
14.10.2022
Baltušīte Regīna
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
17.10.2022
Pētersone Aija
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
10.10.2022
Pētersone Aija
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
13.09.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lekcija
11.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
25.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz2012 Filozofija Bv Lekcija
14.09.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1014 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
12.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
26.10.2022
Baltušīte Regīna
241. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
13.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
20.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija Bv Prakt.darbi
27.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ener4001 Elektrodrošība Bp Prakt.darbi
15.09.2022
Gedzurs Aleksejs
304. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
16.09.2022
Eihvalde Indra
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
07.10.2022
Baltušīte Regīna
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
14.10.2022
Baltušīte Regīna
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
28.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ener4001 Elektrodrošība Bp Lekcija
13.09.2022
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi1001 Ķīmija Bt Lekcija
11.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Dūma Māra
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
25.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz2012 Filozofija Bv Lekcija
14.09.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1014 Ievads studijās Bv Prakt.darbi
12.10.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
15.09.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
13.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz2012 Filozofija Bv Prakt.darbi
27.10.2022
G0402(NLN)

Leikums Leonards
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Lab.darbi
20.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
07.10.2022
Baltušīte Regīna
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih2035 Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
14.10.2022
Baltušīte Regīna
338. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
28.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Mate1029 Matemātika I Bt Lab.darbi
17.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
10.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ener4001 Elektrodrošība Bp Lekcija
13.09.2022
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
18.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
11.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
25.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ValoP155 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
14.09.2022
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1014 Ievads studijās Bv Lekcija
15.09.2022
Vārtukapteinis Kaspars
212. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
20.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Mate1029 Matemātika I Bt Lab.darbi
17.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
10.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
18.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
13.09.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
11.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
20.10.2022
G0413(NLN)
G0402(NLN)

Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2