Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. Bizvad-Biznesa vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Lekcija
Bizvad a.prg.

301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Prakt.darbi
Bizvad a.prg.
Auziņa Anita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Lekcija
lekc./pr.d.
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Lekcija
Kalniņa Mairita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Prakt.darbi
Bizvad a.prg.
Auziņa Anita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4062 Stratēģijas analīze un plānošana Bp Prakt.darbi
Jurgena Ināra
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
Kalniņa Mairita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze Bp Prakt.darbi
Bizvad a.prg.
Auziņa Anita
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Lekcija
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3100 Eiropas Savienības projektu vadīšana Bp Prakt.darbi
Kalniņa Mairita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Prakt.darbi
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ4029 Uzņēmējdarbības plānošana Bp Prakt.darbi
Belte Agnese
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Lekcija
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0608(PLK)

Groma Linda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
BISK
Vitte Ārija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ3025 Sociālā uzņēmējdarbība Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0105(PLK)
G0608(PLK)

Groma Linda
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

JurZ3029 Civilprocess Bb Prakt.darbi
BISK
Vitte Ārija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 JurZ3045 Ģimenes un mantojuma tiesības Lekcija
BISK
G0105(PLK)
G0816(PLK)

Vitte Ārija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 JurZ3045 Ģimenes un mantojuma tiesības Prakt.darbi
BISK
G0105(PLK)
G0816(PLK)

Vitte Ārija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18