Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālā bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
05.09.2022-27.11.2022
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
05.09.2022-16.10.2022
Mistre Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
17.10.2022-27.11.2022
Grundšteina Inese
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2081 Finanses un kredīts Bt Lekcija
05.09.2022-30.10.2022
Kreicberga Anita
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
05.09.2022-27.11.2022
Irmeja Aļona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Lekcija
05.09.2022-27.11.2022
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
05.09.2022-16.10.2022
Mistre Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
17.10.2022-27.11.2022
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2081 Finanses un kredīts Bt Lekcija
05.09.2022-27.11.2022
lekc./pr.d.
Kreicberga Anita
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Lekcija
05.09.2022-27.11.2022
lekc./pr.d.
Irmeja Aļona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Prakt.darbi
05.09.2022-27.11.2022
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
05.09.2022-16.10.2022
Mistre Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
17.10.2022-30.10.2022
lekc./pr.d.
Grundšteina Inese
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2081 Finanses un kredīts Bt Prakt.darbi
05.09.2022-27.11.2022
Kreicberga Anita
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Prakt.darbi
05.09.2022-27.11.2022
Irmeja Aļona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon2121 Makroekonomika Bt Prakt.darbi
05.09.2022-27.11.2022
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
05.09.2022-18.09.2022
Mistre Baiba
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
19.09.2022-27.11.2022
Grīnberga-Zālīte Gunta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
05.09.2022-27.11.2022
Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2135 Nodokļu uzskaite Bt Prakt.darbi
05.09.2022-27.11.2022
Irmeja Aļona
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
05.09.2022-16.10.2022
Mistre Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3115 Tirgvedība Bt Lekcija
05.09.2022-27.11.2022
lekc./pr.d.
Grīnberga-Zālīte Gunta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Lekcija
05.09.2022-27.11.2022
lekc./pr.d.
Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Prakt.darbi
BISK
G0903(PLK)

Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Lekcija
05.09.2022-16.10.2022
lekc./pr.d.
Mistre Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3115 Tirgvedība Bt Prakt.darbi
05.09.2022-13.11.2022
Grīnberga-Zālīte Gunta
302. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon2068 Reklāmas veidošana Bp Prakt.darbi
05.09.2022-30.10.2022
Zēverte-Rivža Sandija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
17.10.2022-27.11.2022
Grundšteina Inese
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Prakt.darbi
BISK
G0903(PLK)

Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 JurZ3029 Civilprocess Bb Lekcija
BISK
Vitte Ārija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
17.10.2022-27.11.2022
Grundšteina Inese
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 JurZ3029 Civilprocess Bb Prakt.darbi
BISK
Vitte Ārija
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon3111 Finanšu grāmatvedība Bp Prakt.darbi
17.10.2022-27.11.2022
Grundšteina Inese
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
BISK
G0508(PLK)
G0907(PLK)

Perez Alvarez Sergio
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 ValoP226 Spāņu valoda I Bb Prakt.darbi
BISK
G0508(PLK)
G0907(PLK)

Perez Alvarez Sergio
336. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5