Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
29.10.2022
03.12.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
01.10.2022
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
24.09.2022
22.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
05.11.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
08.10.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Ieskaite ar atzīmi
12.11.2022
Brāzma Gunārs
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
26.11.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
29.10.2022
03.12.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
01.10.2022
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
10.12.2022
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
24.09.2022
22.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
05.11.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
08.10.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Ieskaite ar atzīmi
12.11.2022
Brāzma Gunārs
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
26.11.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
29.10.2022
03.12.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
01.10.2022
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
10.12.2022
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
24.09.2022
22.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Ieskaite ar atzīmi
12.11.2022
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
05.11.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
08.10.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
26.11.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
29.10.2022
26.11.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Ieskaite ar atzīmi
03.12.2022
G0112(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
24.09.2022
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
01.10.2022
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
10.12.2022
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Ieskaite ar atzīmi
12.11.2022
Jurevica Aija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
08.10.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
05.11.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
22.10.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
26.11.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Kirila Kitija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
24.09.2022
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
01.10.2022
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Ieskaite ar atzīmi
10.12.2022
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
08.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
05.11.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
22.10.2022
03.12.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
16.09.2022
Dobele Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
02.12.2022
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
23.09.2022
14.10.2022
11.11.2022
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
21.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
30.09.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
07.10.2022
04.11.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
09.12.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
25.11.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
28.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
26.11.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Kirila Kitija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
24.09.2022
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
08.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
05.11.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
22.10.2022
03.12.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
16.09.2022
Dobele Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
02.12.2022
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
23.09.2022
14.10.2022
11.11.2022
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
21.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
30.09.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
07.10.2022
04.11.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
09.12.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
25.11.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
28.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
26.11.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Kirila Kitija
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Kirila Kitija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
24.09.2022
Dobele Aina
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
05.11.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
22.10.2022
03.12.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
16.09.2022
Dobele Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
02.12.2022
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
23.09.2022
14.10.2022
11.11.2022
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
21.10.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
30.09.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
07.10.2022
04.11.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
25.11.2022
09.12.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
28.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VadZ3035 Dokumentu pārvaldība B Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Kirila Kitija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
05.11.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
15.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
301. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
16.09.2022
Dobele Aina
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Lekcija
02.12.2022
Eihvalde Indra
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VidZ3047 Vides aizsardzība un ilgtspējīga attīstība A Lekcija
23.09.2022
14.10.2022
11.11.2022
lekc./pr.d.
Abramenko Kaspars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Ekon3133 Informācijas un datu apstrāde A Prakt.darbi
30.09.2022
Jurevica Aija
107. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
07.10.2022
28.10.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
25.11.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
21.10.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Prakt.darbi
09.12.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
17.30-18.15 Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
23.09.2022
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
14.10.2022
28.10.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
11.11.2022
25.11.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
02.12.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
30.09.2022
21.10.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Valo1063 Angļu valoda ekonomistiem I A Ieskaite ar atzīmi
09.12.2022
Gode Ina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
18.30-19.15 Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
23.09.2022
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
14.10.2022
28.10.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
11.11.2022
25.11.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
02.12.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
30.09.2022
21.10.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
19.30-20.15 Ekon3137 Ievads ekonomikas studijās A Prakt.darbi
23.09.2022
Zēverte-Rivža Sandija
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
14.10.2022
28.10.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
11.11.2022
25.11.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon1012 Mikroekonomika A Lekcija
02.12.2022
lekc./pr.d.
Kizika Baiba
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Filz1025 Filozofija A Lekcija
30.09.2022
21.10.2022
lekc./sem.
Brāzma Gunārs
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Citi4016 Darba un civilā aizsardzība A Eksāmens
04.11.2022
Brizga Dace
14. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11