Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Visas apakšprog. GrFin-Grāmatvedība un finanses Uznd-Biznesa procesu vadība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
17.09.2022
lekc./pr.d.
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
24.09.2022
lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
10.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Eksāmens
GrFin a.prg.
01.10.2022
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
17.09.2022
lekc./pr.d.
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
24.09.2022
lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
10.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4033 Loģistika B Ieskaite ar atzīmi
Uznd a.prg.
08.10.2022
Rozentāle Rita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
01.10.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
17.09.2022
lekc./pr.d.
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
24.09.2022
lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
10.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4033 Loģistika B Ieskaite ar atzīmi
Uznd a.prg.
08.10.2022
Rozentāle Rita
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
01.10.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
17.09.2022
lekc./pr.d.
Paura Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
24.09.2022
lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
10.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
01.10.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
17.09.2022
24.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Ieskaite ar atzīmi
GrFin a.prg.
08.10.2022
Mazūre Gunita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
17.09.2022
24.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
09.09.2022
lekc./pr.d.
Vītols Gatis
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
23.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
16.09.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Ieskaite ar atzīmi
07.10.2022
Paura Līga, Arhipova Irina, Bērziņa Laima, Vītols Gatis
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
23.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
16.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
17.09.2022
24.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
01.10.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Ieskaite ar atzīmi
GrFin a.prg.
08.10.2022
Mazūre Gunita
306. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
17.09.2022
24.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
09.09.2022
lekc./pr.d.
Vītols Gatis
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
23.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
16.09.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Ieskaite ar atzīmi
07.10.2022
Paura Līga, Arhipova Irina, Bērziņa Laima, Vītols Gatis
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
23.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
16.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
24.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
17.09.2022
24.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
09.09.2022
lekc./pr.d.
Vītols Gatis
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
23.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
16.09.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Ieskaite ar atzīmi
07.10.2022
Paura Līga, Arhipova Irina, Bērziņa Laima, Vītols Gatis
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
23.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
16.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
24.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
17.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
09.09.2022
lekc./pr.d.
Vītols Gatis
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT3040 Digitalizācija ilgtspējai A Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Arhipova Irina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
16.09.2022
23.09.2022
07.10.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
16.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
23.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
07.10.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
16.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
23.09.2022
30.09.2022
07.10.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
16.09.2022
30.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
09.09.2022
23.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
07.10.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
16.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
23.09.2022
30.09.2022
07.10.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
16.09.2022
30.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
09.09.2022
23.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
07.10.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ4033 Loģistika B Lekcija
Uznd a.prg.
16.09.2022
lekc./pr.d.
Rozentāle Rita
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
23.09.2022
30.09.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3132 Apdrošināšana un riski B Lekcija
GrFin a.prg.
30.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3135 Starptautiskie norēķini B Lekcija
GrFin a.prg.
09.09.2022
lekc./pr.d.
Mazūre Gunita
432. aud. (4. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Eksāmens
Uznd a.prg.
07.10.2022
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Lekcija
Uznd a.prg.
23.09.2022
30.09.2022
lekc./pr.d.
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2043 Biznesa ētika, etiķete B Eksāmens
Uznd a.prg.
07.10.2022
G0112(NLN)

Līdaka Elīza Līga
210. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18