Atpakaļ

G0105 Ekonomika Bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
17.09.2022
08.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
24.09.2022
15.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
26.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
22.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
17.09.2022
08.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Eksāmens
03.12.2022
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
01.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
24.09.2022
15.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
26.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
22.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
17.09.2022
08.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Eksāmens
03.12.2022
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
01.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
24.09.2022
15.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
26.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
22.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
17.09.2022
08.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
01.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
12.11.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
24.09.2022
15.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
26.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
22.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
24.09.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
08.10.2022
lekc./pr.d.
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
17.09.2022
01.10.2022
15.10.2022
22.10.2022
29.10.2022
05.11.2022
26.11.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
23.09.2022
14.10.2022
11.11.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
16.09.2022
21.10.2022
lekc./pr.d.
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Ieskaite ar atzīmi
28.10.2022
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
07.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
24.09.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
08.10.2022
lekc./pr.d.
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
17.09.2022
15.10.2022
22.10.2022
05.11.2022
26.11.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
23.09.2022
14.10.2022
11.11.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
16.09.2022
21.10.2022
lekc./pr.d.
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Ieskaite ar atzīmi
28.10.2022
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
07.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
24.09.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
08.10.2022
lekc./pr.d.
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
17.09.2022
15.10.2022
22.10.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Eksāmens
26.11.2022
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
23.09.2022
14.10.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ2005 Tiesību pamati A Ieskaite ar atzīmi
11.11.2022
Pūce Alla
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
07.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
21.10.2022
28.10.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
24.09.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
08.10.2022
lekc./pr.d.
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Lekcija
17.09.2022
15.10.2022
22.10.2022
lekc./pr.d.
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ3029 Saimnieciskās darbības analīze B Eksāmens
26.11.2022
Pilvere Aija
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
12.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
14.10.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
23.09.2022
lekc./pr.d.
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
16.09.2022
07.10.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
21.10.2022
28.10.2022
11.11.2022
25.11.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Eksāmens
02.12.2022
Muška Aina
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
29.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
30.09.2022
04.11.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
lekc./pr.d.
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
21.10.2022
28.10.2022
11.11.2022
25.11.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Eksāmens
02.12.2022
Muška Aina
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
14.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
30.09.2022
04.11.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
lekc./pr.d.
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
21.10.2022
28.10.2022
11.11.2022
25.11.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
14.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-20.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
30.09.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 JurZ2005 Tiesību pamati A Lekcija
04.11.2022
lekc./pr.d.
Pūce Alla
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon3031 Starptautiskie ekonomiskie sakari B Lekcija
23.09.2022
07.10.2022
lekc./pr.d.
Ancāns Sandris
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
16.09.2022
lekc./pr.d.
Muška Aina
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ4027 Uzņēmējdarbība A Lekcija
11.11.2022
25.11.2022
lekc./pr.d.
Belte Agnese
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
14.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
20.30-21.15 Ekon4102 Finanšu grāmatvedība B Lekcija
14.10.2022
lekc./pr.d.
Soopa Aino
105. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18