Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas grupas 1 2 3 4-EN 5-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
31.01.2022-27.03.2022
Kreišmane Dzidra
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2056 Latviešu valoda II Bb Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1., 4.2.
Līce-Zikmane Iveta
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
Morozovs Andris, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1 grupa
Zablovska Laila
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Meikulāne Agate
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.2 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
Freiberga Anete
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.2 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
5.1.1 grupa
Tiļļa Sintija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
2.ned.
Pēc individuāla plāna
Pētersons Gunārs, Plivča Alma, Plivča Vita
A100. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 Biol1014 Biometrijas pamati Bv Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
Zvirgzdiņa Līga
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Pāvulēns Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
Plivča Alma
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Valo2056 Latviešu valoda II Bb Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1., 4.2.
Līce-Zikmane Iveta
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
5-EN gr.
Zvirgzdiņa Līga
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
Morozovs Andris, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Meikulāne Agate
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1 grupa
Zablovska Laila
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.2 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.1.1 un 1.1.2 grupas
Meikulāne Agate
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.2 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.2 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.2 grupa
Plivča Alma
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
3 gr.
03.02.2022
03.03.2022
07.04.2022
05.05.2022
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1.1 grupa
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.2 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.1 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
5.1.1 grupa
Tiļļa Sintija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
5.1.2 grupa
Plivča Alma, Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 Biol1014 Biometrijas pamati Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Zvirgzdiņa Līga
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
5-EN gr.
31.01.2022-27.03.2022
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2017 Ģenētika Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Valo2056 Latviešu valoda II Bb Prakt.darbi
5-EN gr.
Līce-Zikmane Iveta
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
4-EN gr.
31.01.2022-27.03.2022
4.1., 4.2.
Zvirgzdiņa Līga
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
2 gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.2.1 un 1.2.2 grupas
Meikulāne Agate
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1 grupa
Zablovska Laila
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.2 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
4-EN gr.
28.03.2022-22.05.2022
4.1., 4.2.
Zvirgzdiņa Līga
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.2 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.2 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.2 grupa
Plivča Alma
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
3 gr.
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1.1 grupa
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.2 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.1 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
5.1.1 grupa
Tiļļa Sintija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
5.1.2 grupa
Plivča Alma, Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
Morozovs Andris, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
31.01.2022-27.03.2022
4.1., 4.2.
Kreišmane Dzidra
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.1.1 un 2.1.2 grupas
Gaveika Evita
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
1.ned.
4.1., 4.2.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
2.ned.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
1 gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.
2.1.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.
2.2.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo2056 Latviešu valoda II Bb Prakt.darbi
5-EN gr.
Līce-Zikmane Iveta
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
2 gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1 grupa
Plivča Alma
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.2 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1 grupa
Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.2 grupa
Zablovska Laila
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.2 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1 grupa
Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1.1 grupa
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.2 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
5.1.1 grupa
Plivča Alma, Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
5.1.2 grupa
Tiļļa Sintija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
3 gr.
Morozovs Andris, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.1.1 un 2.1.2 grupas
Gaveika Evita
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Lekcija
3 gr.
1.ned.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
1 gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1., 4.2.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.1 grupa
Plivča Alma
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.2 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1 grupa
Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.2 grupa
Zablovska Laila
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
5-EN gr.
5.1.1 un 5.1.2 grupas
Meikulāne Agate
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
03.02.2022
03.03.2022
07.04.2022
05.05.2022
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.2 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1 grupa
Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.1 grupa
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.2 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
5.1.1 grupa
Plivča Alma, Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
5.1.2 grupa
Tiļļa Sintija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
3 gr.
Zvirgzdiņa Līga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
Cinkmanis Ingmārs, Morozovs Andris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
Ķeķe Anete
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.2.1 un 2.2.2 grupas
Gaveika Evita
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Lekcija
1 gr.
2.ned.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ2017 Ģenētika Bt Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
1.ned.
Berķis Rihards
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
3 gr.
2.ned.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.2.
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1., 4.2.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.2 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.2 grupa
Zablovska Laila
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
5-EN gr.
5.1.1 un 5.1.2 grupas
Meikulāne Agate
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.2 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.3 grupa
Plivča Alma
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
4.1.1 un 4.1.2 grupas
Meikulāne Agate
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.1 grupa
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2022
04.03.2022
01.04.2022
06.05.2022
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
5.1.2 grupa
Tiļļa Sintija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
1 gr.
Cinkmanis Ingmārs, Morozovs Andris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lekcija
4-EN, 5-EN gr.
Ķeķe Anete
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.2.1 un 2.2.2 grupas
Gaveika Evita
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
3 gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.
1.1.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.
1.2.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1.1 grupa
Plivča Vita, Plivča Alma
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1.2 grupa
Plivča Alma, Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.1.
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.1 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.3 grupa
Plivča Alma
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
4.1.1 un 4.1.2 grupas
Meikulāne Agate
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.1 grupa
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
4-EN, 5-EN gr.
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Pēc individuāla plāna
Pētersons Gunārs, Plivča Alma, Plivča Vita
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
4.1., 4.2.
Ķeķe Anete, Morozovs Andris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
3 gr.
3.1.1; 3.1.2 un 3.1.3 grupas
Gaveika Evita
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
3 gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
5-EN gr.
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1.1 grupa
Plivča Vita, Plivča Alma
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1.2 grupa
Plivča Alma, Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Mancēviča Lauma
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1.2 grupa
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
4.2.1 un 4.2.2 grupas
Meikulāne Agate
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
4-EN, 5-EN gr.
04.02.2022
04.03.2022
01.04.2022
06.05.2022
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
4-EN gr.
4.1., 4.2.
Ķeķe Anete, Morozovs Andris
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
3 gr.
3.1.1; 3.1.2 un 3.1.3 grupas
Gaveika Evita
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
5-EN gr.
Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Plivča Alma
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.2 grupa
Plivča Alma
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.2 grupa
Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.3 grupa
Zablovska Laila
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1.2 grupa
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
4-EN gr.
4.2.1 un 4.2.2 grupas
Meikulāne Agate
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.2 grupa
Tiļļa Sintija
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
2.ned.
Pēc individuāla plāna
Pētersons Gunārs, Plivča Alma, Plivča Vita
17.30-18.15 Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
2.ned.
Pēc individuāla p[lāna
Pētersons Gunārs, Plivča Alma, Plivča Vita
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.1.2 grupa
Plivča Alma
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.2 grupa
Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.3 grupa
Zablovska Laila
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.1.2 grupa
Freiberga Anete
E106. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.2 grupa
Tiļļa Sintija
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
5-EN gr.
2.ned.
Pēc individuāla plāna
Pētersons Gunārs, Plivča Alma, Plivča Vita
18.30-19.15 Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.2.1 grupa
Ārne Astra, Mancēviča Lauma
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
3 gr.
3.1.3 grupa
Zablovska Laila
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
4-EN gr.
4.2.2 grupa
Tiļļa Sintija
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8