Atpakaļ

G0703 Veterinārmedicīna Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem. 10-sem.
Visas grupas 1 2 3 4-EN 5-EN
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
Morozovs Andris, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.2 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
09.30-10.15 Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Pāvulēns Jānis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi3004 Bioķīmija Bv Lab.darbi
2 gr.
Morozovs Andris, Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.2 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.2 grupa
Plivča Alma
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.2 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
10.30-11.15 Biol1014 Biometrijas pamati Bv Lekcija
1, 2, 3 gr.
Zvirgzdiņa Līga
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2017 Ģenētika Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
2 gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.2 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.2 grupa
Plivča Alma
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.2 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
11.30-12.15 Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.1.1 un 2.1.2 grupas
Gaveika Evita
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.
2.1.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.
2.2.
Berķis Rihards
224. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2017 Ģenētika Bt Prakt.darbi
2 gr.
Kļaviņa-Blekte Iveta
207. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.2 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1 grupa
Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
12.30-13.15 Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.1.1 un 2.1.2 grupas
Gaveika Evita
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Psih1013 Ievads studijās. Lietišķā psiholoģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Pāvulēns Jānis
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.2 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.1 grupa
Pētersons Gunārs
A202. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8

Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1 grupa
Plivča Vita
A215. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
13.30-14.15 Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.2.1 un 2.2.2 grupas
Gaveika Evita
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
LauZ1019 Barības ražošana un dzīvnieku ēdināšana I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
1.ned.
Berķis Rihards
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.2.
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.1.2 grupa
Liepiņa Evija
E105. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete1002 Latīņu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2022
04.03.2022
01.04.2022
06.05.2022
Gorbačevska Dace
A200. aud. (2. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
14.30-15.15 Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lab.darbi
2 gr.
2.2.1 un 2.2.2 grupas
Gaveika Evita
A310. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Biol1014 Biometrijas pamati Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.1.
Zvirgzdiņa Līga
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol1020 Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.
Pēc individuāla plāna
Pētersons Gunārs, Plivča Alma, Plivča Vita
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
15.30-16.15 Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Mancēviča Lauma
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
16.30-17.15 Vete4035 Citoloģija, histoloģija, embrioloģija I Bt Lekcija
1, 2, 3 gr.
Plivča Alma
A300. aud. (3. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8
17.30-18.15 Vete2014 Mājdzīvnieku anatomija II Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.2.1 grupa
Zablovska Laila
E103. aud. (1. stāvs), VMF, K. Helmaņa iela 8