Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Visas grupas 1 2
Ievadsprakse viesmīlības uzņēmumos 16.05.2022. - 12.06.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Skudra Līga
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
14.03.2022-08.05.2022
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Eglīte Marta
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
31.01.2022-13.02.2022
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
14.02.2022-08.05.2022
Barševska Silva
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
14.03.2022-08.05.2022
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
31.01.2022-13.02.2022
Eglīte Marta
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
14.02.2022-13.03.2022
Albužis Kārlis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lekcija
1.ned.-31.01.2022-27.03.2022
Ozola Baiba
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
2.ned.-31.01.2022-24.04.2022
Ozola Baiba, Dūma Māra
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lekcija
25.04.2022-08.05.2022
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-28.02.2022-27.03.2022
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci2036 Socioloģija Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-28.02.2022-27.03.2022
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Barševska Silva
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
1 gr.
2.ned.-28.02.2022-27.03.2022
Barševska Silva
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
2 gr.
1.ned.-28.02.2022-27.03.2022
Barševska Silva
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
14.03.2022-08.05.2022
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Albužis Kārlis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci2036 Socioloģija Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Barševska Silva
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Barševska Silva
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
2 gr.
14.03.2022-08.05.2022
Gode Ina
339. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-27.02.2022
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-27.02.2022
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-27.02.2022
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3092 Mikrobioloģija un higiēna Bt Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-27.02.2022
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Albužis Kārlis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Eglīte Marta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Eglīte Marta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Soci2036 Socioloģija Bv Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Kaufmane Dace
277. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Barševska Silva
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Barševska Silva
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
28.02.2022-24.04.2022
Pušinska Baiba
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Eglīte Marta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Eglīte Marta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
31.01.2022-08.05.2022
Pušinska Baiba
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Albužis Kārlis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Albužis Kārlis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
1 gr.
2.ned.-31.01.2022-27.02.2022
Eglīte Marta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
2 gr.
1.ned.-31.01.2022-27.02.2022
Eglīte Marta
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-27.02.2022
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-27.02.2022
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3017 Pārtikas ķīmija II Bt Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1 gr.
31.01.2022-08.05.2022
Pušinska Baiba
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Albužis Kārlis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-08.05.2022
Albužis Kārlis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3017 Pārtikas ķīmija II Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Cinkmanis Ingmārs, Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
1 gr.
1.ned.-31.01.2022-27.02.2022
Albužis Kārlis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-31.01.2022-27.02.2022
Albužis Kārlis
85. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3017 Pārtikas ķīmija II Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.03.2022
Cinkmanis Ingmārs, Ķeķe Anete
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2