Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Viesnīcu prakse 02.05.2022.- 12.06.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Krūma Zanda
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
01.03.2022
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
15.03.2022
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
29.03.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
12.04.2022
Ozola Liene
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
31.01.2022-27.03.2022
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-24.04.2022
1.1.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Krūma Zanda
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
01.03.2022
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
15.03.2022
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
29.03.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
12.04.2022
Ozola Liene
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Riekstiņa-Dolģe Rita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
28.02.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-24.04.2022
1.1.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Krūma Zanda
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
01.03.2022
Zagorska Jeļena
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
15.03.2022
Grāmatiņa Ilze
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
29.03.2022
Kļava Dace
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lekcija
12.04.2022
Ozola Liene
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Lekc./pr.d.
Krūmiņa-Zemture Gita
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
1.2.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-24.04.2022
1.1.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
31.01.2022-24.04.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-24.04.2022
1.2.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.02.2022
22.02.2022
08.03.2022
22.03.2022
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
19.04.2022
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
12.04.2022
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.03.2022
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.03.2022
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
22.03.2022
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
15.03.2022
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
05.04.2022
1.1.
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
29.03.2022
1.2.
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-24.04.2022
1.1.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lab.darbi
2.ned.-28.02.2022-24.04.2022
1.2.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
31.01.2022-24.04.2022
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-24.04.2022
1.2.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.02.2022
22.02.2022
08.03.2022
22.03.2022
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
19.04.2022
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
12.04.2022
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.03.2022
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.03.2022
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
22.03.2022
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
15.03.2022
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
05.04.2022
1.1.
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
29.03.2022
1.2.
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-24.04.2022
1.1.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ2011 Tehnoloģiskās iekārtas I Bp Lab.darbi
2.ned.-28.02.2022-24.04.2022
1.2.
Galoburda Ruta
224. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ2056 Apkalpošanas organizācija un vadība Bp Prakt.darbi
31.01.2022-27.03.2022
1.1.
Riekstiņa-Dolģe Rita
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

PārZ3094 Etniskais uzturs Bp Lab.darbi
1.ned.-28.02.2022-24.04.2022
1.2.
Jansone Liene
Ēd.gat.lab. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0215(PLK)
G0703(PLK)
G0816(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.02.2022
22.02.2022
08.03.2022
22.03.2022
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
19.04.2022
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
12.04.2022
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.03.2022
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.03.2022
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
22.03.2022
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
15.03.2022
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
05.04.2022
1.1.
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
29.03.2022
1.2.
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
15.30-16.15 PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.02.2022
22.02.2022
08.03.2022
22.03.2022
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
19.04.2022
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
12.04.2022
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.03.2022
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.03.2022
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
22.03.2022
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
15.03.2022
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
05.04.2022
1.1.
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
29.03.2022
1.2.
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
16.30-17.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Prakt.darbi
BISK
G0604(PLK)
G0614(PLK)
G0816(PLK)

Kirila Kitija
280. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.02.2022
15.02.2022
01.03.2022
15.03.2022
1.1.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.02.2022
22.02.2022
08.03.2022
22.03.2022
1.2.
Krūma Zanda
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
19.04.2022
1.1.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
12.04.2022
1.2.
Ozola Liene
116. aud. (1. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
08.03.2022
1.1.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
01.03.2022
1.2.
Zagorska Jeļena
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
22.03.2022
1.1.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
15.03.2022
1.2.
Grāmatiņa Ilze
213. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
05.04.2022
1.1.
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22

PārZ3049 Produkti, to pārstrāde Bp Lab.darbi
29.03.2022
1.2.
Kļava Dace
211. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22