Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
21.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese

VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
07.03.2022
Belte Agnese
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
22.02.2022
Attālināti
Lagzdiņš Ainis

VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
VBF - 109.C telpa
Lagzdiņš Ainis
Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
23.02.2022
02.03.2022
09.03.2022
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3029 Meliorācija III Bp Lekcija
24.02.2022
Attālināti.
Grinberga Linda
HidZ3030 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
25.02.2022
Attālināti.
Grinberga Linda

BūvZP007 Mērniecība Bp Prakt.darbi
04.03.2022
Prakse
Brinkmanis-Brimanis Miks
09.30-10.15 VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
21.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese

VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
07.03.2022
Belte Agnese
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
22.02.2022
Attālināti
Lagzdiņš Ainis

VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
VBF - 109.C telpa
Lagzdiņš Ainis
Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
23.02.2022
02.03.2022
09.03.2022
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3029 Meliorācija III Bp Lekcija
24.02.2022
Attālināti.
Grinberga Linda

Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
03.03.2022
MF telpās
Straupe Inga
HidZ3030 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
25.02.2022
Attālināti.
Grinberga Linda

BūvZP007 Mērniecība Bp Prakt.darbi
04.03.2022
Prakse
Brinkmanis-Brimanis Miks
10.30-11.15 VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
21.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese

VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
07.03.2022
Belte Agnese
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
22.02.2022
Attālināti
Lagzdiņš Ainis

VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
VBF - 109.C telpa
Lagzdiņš Ainis
HidZ3029 Meliorācija III Bp Lekcija
24.02.2022
Attālināti.
Grinberga Linda

Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
03.03.2022
MF telpās
Straupe Inga
HidZ3030 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
25.02.2022
Attālināti.
Grinberga Linda

BūvZP007 Mērniecība Bp Prakt.darbi
04.03.2022
Prakse
Brinkmanis-Brimanis Miks
11.30-12.15 VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
21.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese

VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
07.03.2022
Belte Agnese
123. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
22.02.2022
Attālināti
Lagzdiņš Ainis

VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
VBF - 109.C telpa
Lagzdiņš Ainis
Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
02.03.2022
09.03.2022
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
HidZ3029 Meliorācija III Bp Lekcija
24.02.2022
Attālināti.
Grinberga Linda

Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
03.03.2022
MF telpās
Straupe Inga
HidZ3030 Meliorācija III Bp Prakt.darbi
25.02.2022
Attālināti.
Grinberga Linda

BūvZP007 Mērniecība Bp Prakt.darbi
04.03.2022
Prakse
Brinkmanis-Brimanis Miks
12.30-13.15 VidZ3018 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
22.02.2022
Attālināti
Lagzdiņš Ainis

VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
01.03.2022
08.03.2022
VBF - 109.C telpa
Lagzdiņš Ainis
Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
03.03.2022
MF telpās
Straupe Inga
BūvZP007 Mērniecība Bp Prakt.darbi
04.03.2022
Prakse
Brinkmanis-Brimanis Miks
13.30-14.15 VidZ4010 Zinātniskā darba pamati II Bv Lekcija
21.02.2022
28.02.2022
07.03.2022
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VidZ3041 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Bt Lekcija
08.03.2022
VBF - 109.C telpa
Lagzdiņš Ainis

VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
22.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
02.03.2022
09.03.2022
Belte Agnese
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
24.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese

Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
03.03.2022
MF telpās
Straupe Inga
VidZ4010 Zinātniskā darba pamati II Bv Lekcija
25.02.2022
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZP007 Mērniecība Bp Prakt.darbi
04.03.2022
Prakse
Brinkmanis-Brimanis Miks
14.30-15.15 VidZ4010 Zinātniskā darba pamati II Bv Lekcija
21.02.2022
28.02.2022
07.03.2022
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
22.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese

Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
01.03.2022
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
02.03.2022
09.03.2022
Belte Agnese
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
24.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese
VidZ4010 Zinātniskā darba pamati II Bv Lekcija
25.02.2022
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZP007 Mērniecība Bp Prakt.darbi
04.03.2022
Prakse
Brinkmanis-Brimanis Miks
15.30-16.15 VidZ4010 Zinātniskā darba pamati II Bv Lekcija
21.02.2022
28.02.2022
07.03.2022
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
22.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese

Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
01.03.2022
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
02.03.2022
09.03.2022
Belte Agnese
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
24.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese
VidZ4010 Zinātniskā darba pamati II Bv Lekcija
25.02.2022
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19

BūvZP007 Mērniecība Bp Prakt.darbi
04.03.2022
Prakse
Brinkmanis-Brimanis Miks
16.30-17.15 VidZ4010 Zinātniskā darba pamati II Bv Lekcija
21.02.2022
28.02.2022
07.03.2022
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
22.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese

Biol3018 Vides kvalitātes indikatorsugas Bp Lekcija
01.03.2022
Straupe Inga
57. aud. (5. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 11
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
02.03.2022
09.03.2022
Belte Agnese
132. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3059 Uzņēmējdarbība Bv Lekcija
24.02.2022
Attālināti.
Belte Agnese
VidZ4010 Zinātniskā darba pamati II Bv Lekcija
25.02.2022
Grīnfelde Inga
302. aud. (3. stāvs), MVZF, Akadēmijas iela 19