Atpakaļ

G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 6-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
15.03.2022
22.03.2022
Vronskis Olafs
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
30.03.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
24.03.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
18.03.2022
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
25.03.2022
Sudārs Ritvars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
15.03.2022
22.03.2022
Vronskis Olafs
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
30.03.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
24.03.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
17.03.2022
31.03.2022
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
18.03.2022
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
25.03.2022
Sudārs Ritvars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
19.03.2022
26.03.2022
02.04.2022
Attālināti.
Dimiņš Fredijs
10.30-11.15 BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
14.03.2022
28.03.2022
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
21.03.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
15.03.2022
22.03.2022
Vronskis Olafs
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
30.03.2022
Dimiņš Fredijs
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
23.03.2022
Dimiņš Fredijs
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
24.03.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
17.03.2022
31.03.2022
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
18.03.2022
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
25.03.2022
Sudārs Ritvars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
19.03.2022
26.03.2022
02.04.2022
Attālināti.
Dimiņš Fredijs
11.30-12.15 BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
14.03.2022
28.03.2022
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
21.03.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
15.03.2022
22.03.2022
Vronskis Olafs
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
23.03.2022
Vintere Anna
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
30.03.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
24.03.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
17.03.2022
31.03.2022
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
18.03.2022
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Biol3015 Ekoloģija Bt Lekcija
25.03.2022
Sudārs Ritvars
601. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
19.03.2022
26.03.2022
02.04.2022
Attālināti.
Dimiņš Fredijs
12.30-13.15 BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
14.03.2022
28.03.2022
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
21.03.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
15.03.2022
22.03.2022
Vronskis Olafs
406. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
23.03.2022
Vintere Anna
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
30.03.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
19.03.2022
26.03.2022
02.04.2022
Attālināti.
Dimiņš Fredijs
13.30-14.15 BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
14.03.2022
28.03.2022
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
21.03.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
23.03.2022
Vintere Anna
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
18.03.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
25.03.2022
Vintere Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
14.03.2022
28.03.2022
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
21.03.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
15.03.2022
22.03.2022
Vintere Anna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
23.03.2022
Vintere Anna
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
18.03.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
25.03.2022
Vintere Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 BūvZ2001 Būvniecība I Bp Lekcija
14.03.2022
28.03.2022
Preikšs Ilmārs
125. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

MašZ2009 Tēlotāja ģeometrija, rasēšana II Bt Lekcija
21.03.2022
Vronskis Olafs
407. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
15.03.2022
22.03.2022
Vintere Anna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
17.03.2022
24.03.2022
31.03.2022
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
18.03.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
25.03.2022
Vintere Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
15.03.2022
22.03.2022
Vintere Anna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ1003 Vides ķīmija Bt Lekcija
24.03.2022
Dimiņš Fredijs
170. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ2058 Ģeoloģija un augsnes zinātne II Bp Lekcija
18.03.2022
Erdberga Ieva
10. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
25.03.2022
Vintere Anna
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 Mate2039 Matemātika II Bt Lekcija
15.03.2022
22.03.2022
Vintere Anna
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2