Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Nekustamā īpašuma pārvaldība (profesionālā prakse) 23.05.2022. - 12.06.2022.
Zemes kadastrālā uzmērīšana (profesionālā prakse) 09.03.2022. - 22.05.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
28.02.2022-17.04.2022
Jankava Anda
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3011 Zemes meliorācija Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
lekc./pr.d.
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
21.03.2022-17.04.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3095 Saimniecības teritorijas projektēšana Bp Lekcija
31.01.2022-20.03.2022
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3041 Robežu noteikšanas tiesības Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
28.02.2022-17.04.2022
Jankava Anda
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3011 Zemes meliorācija Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
lekc./pr.d.
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
28.02.2022-10.04.2022
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
21.03.2022-17.04.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3095 Saimniecības teritorijas projektēšana Bp Lekcija
31.01.2022-20.03.2022
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3041 Robežu noteikšanas tiesības Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
28.02.2022-13.03.2022
Jankava Anda
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
14.03.2022-17.04.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3095 Saimniecības teritorijas projektēšana Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3011 Zemes meliorācija Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
lekc./pr.d.
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
28.02.2022-17.04.2022
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
21.03.2022-17.04.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3095 Saimniecības teritorijas projektēšana Bp Lekcija
31.01.2022-20.03.2022
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3041 Robežu noteikšanas tiesības Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
28.03.2022-17.04.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3095 Saimniecības teritorijas projektēšana Bp Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3011 Zemes meliorācija Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
lekc./pr.d.
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
28.02.2022-17.04.2022
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
21.03.2022-17.04.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3095 Saimniecības teritorijas projektēšana Bp Lekcija
31.01.2022-20.03.2022
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3041 Robežu noteikšanas tiesības Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
21.03.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3095 Saimniecības teritorijas projektēšana Bp Lekcija
31.01.2022-20.03.2022
Lekc./lab.d.
Celmiņa Vita
303. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
28.02.2022-17.04.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3041 Robežu noteikšanas tiesības Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./lab.d.
Virkavs Māris
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
28.02.2022-17.04.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
28.02.2022-27.03.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3011 Zemes meliorācija Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
lekc./pr.d.
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
28.02.2022-13.03.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
14.03.2022-17.04.2022
Kadiķe Dace
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Luksa Jolanta
902. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
28.02.2022-27.03.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3011 Zemes meliorācija Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
lekc./pr.d.
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Arhi3095 Saimniecības teritorijas projektēšana Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./pr.d.
Celmiņa Vita
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
28.03.2022-17.04.2022
Kadiķe Dace
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
28.02.2022-27.03.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3011 Zemes meliorācija Bp Lekcija
31.01.2022-10.04.2022
lekc./pr.d.
Veinbergs Artūrs
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 Arhi3095 Saimniecības teritorijas projektēšana Bp Lekcija
31.01.2022-06.03.2022
Lekc./pr.d.
Celmiņa Vita
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3077 Zemes kadastrālā uzmērīšana Bt Lab.darbi
28.02.2022-27.03.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19