Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Ģeodēziskie tīkli (mācību prakse) 16.05.2022. -29.05.2022.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
28.02.2022-17.04.2022
Jankava Anda
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Kadiķe Dace
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
28.02.2022-17.04.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
28.02.2022-17.04.2022
Jankava Anda
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Kadiķe Dace
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
28.02.2022-17.04.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
28.02.2022-13.03.2022
Jankava Anda
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
14.03.2022-17.04.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Kadiķe Dace
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
14.03.2022-17.04.2022
Kadiķe Dace
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
28.02.2022-13.03.2022
Luksa Jolanta
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lekcija
28.03.2022-17.04.2022
Kadiķe Dace
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Arhi3092 Teritorijas plānošana I Bt Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Kadiķe Dace
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3093 Teritorijas plānošana II Bp Lab.darbi
28.03.2022-17.04.2022
Kadiķe Dace
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi1019 Zinātniskais darbs specialitātē I Bv Lekcija
31.01.2022-27.03.2022
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
31.01.2022-08.05.2022
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
31.01.2022-17.04.2022
Lekc./lab.d.
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ3139 Inženierģeodēzija un topogrāfiskā uzmērīšana I Bp Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./lab.d.
Veinbergs Valdis
603. aud. (6. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 Mate2006 Matemātiskā statistika Bt Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./pr.d.
Bērziņa Laima
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2