Atpakaļ

G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Briede Baiba
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Briede Baiba
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Briede Baiba
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Briede Baiba
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Briede Baiba
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Briede Baiba
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Briede Baiba
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Psih2036 Saskarsmes psiholoģija Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Briede Baiba
338. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Citi4016 Darba un civilā aizsardzība Bv Prakt.darbi
31.01.2022-27.02.2022
Lasmanis Vairis
15. aud. (1. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 JurZ4036 Zemes ierīcības un mērniecības darbu organizācija Bv Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
Lekc./lab.d.
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
31.01.2022-27.02.2022
BISK
Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19