Atpakaļ

G0903 Datorvadība un datorzinātne Bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas grupas 1 2
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 InfT2028 Sistēmu modelēšana I A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Smirnova Jekaterina
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2057 Programminženierijas metodes I A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0907(PLK)

Orehova Inga
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1037 Matemātika II A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0907(PLK)

Āboltiņš Aivars
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT2040 WWW tehnoloģijas A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Rubina Tatjana
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 InfT2040 WWW tehnoloģijas A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Rubina Tatjana
37. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi1003 Fizikas pamati C Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0907(PLK)

Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ3003 Lielās datu bāzes I A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0907(PLK)

Vītols Gatis
182. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT2040 WWW tehnoloģijas A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Rubina Tatjana
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1003 Fizikas pamati C Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 DatZ2024 Datoru tīkli I A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0907(PLK)

Paura Andrejs, Mozga Ivars
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT2040 WWW tehnoloģijas A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Rubina Tatjana
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi1003 Fizikas pamati C Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2024 Datoru tīkli I A Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Puzanovs Aleksandrs
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ2057 Programminženierijas metodes I A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Orehova Inga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT2033 Programmēšana Windows vidē A Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Smirnova Jekaterina
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT2040 WWW tehnoloģijas A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Rubina Tatjana
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ3003 Lielās datu bāzes I A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Būmanis Nikolajs
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 InfT2028 Sistēmu modelēšana I A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Smirnova Jekaterina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT2040 WWW tehnoloģijas A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Rubina Tatjana
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1037 Matemātika II A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2024 Datoru tīkli I A Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.2.
Puzanovs Aleksandrs
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ2057 Programminženierijas metodes I A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
1.1.
Orehova Inga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1037 Matemātika II A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2024 Datoru tīkli I A Lab.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Puzanovs Aleksandrs
27. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ3003 Lielās datu bāzes I A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Būmanis Nikolajs
28. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 InfT2028 Sistēmu modelēšana I A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Smirnova Jekaterina
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
InfT2040 WWW tehnoloģijas A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Rubina Tatjana
31. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ2056 Datoru uzbūve II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Nodarbības notiks pēc noteikta plāna
G0907(PLK)

Žvagiņš Edijs
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2057 Programminženierijas metodes I A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Orehova Inga
32. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2

InfT2033 Programmēšana Windows vidē A Lab.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Smirnova Jekaterina
25. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate1037 Matemātika II A Prakt.darbi
1 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Āboltiņš Aivars
288. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate1037 Matemātika II A Prakt.darbi
2 gr.
02.09.2019-22.12.2019
Strupule Liene
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 InfT2033 Programmēšana Windows vidē A Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
G0907(PLK)

Šmits Ingus
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2056 Datoru uzbūve II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Nodarbības notiks pēc noteikta plāna
G0907(PLK)

Žvagiņš Edijs
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0907(PLK)

Rimgaile Linda, Markevics Māris, Anškins Andis, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
DatZ2056 Datoru uzbūve II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Nodarbības notiks pēc noteikta plāna
G0907(PLK)

Žvagiņš Edijs
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2056 Datoru uzbūve II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Nodarbības notiks pēc noteikta plāna
G0907(PLK)

Žvagiņš Edijs
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 SpoZ2001 Sports III C Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0907(PLK)

Rimgaile Linda, Markevics Māris, Anškins Andis, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
DatZ2056 Datoru uzbūve II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Nodarbības notiks pēc noteikta plāna
G0907(PLK)

Žvagiņš Edijs
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2056 Datoru uzbūve II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Nodarbības notiks pēc noteikta plāna
G0907(PLK)

Žvagiņš Edijs
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
16.30-17.15 DatZ2056 Datoru uzbūve II A Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Nodarbības notiks pēc noteikta plāna
G0907(PLK)

Žvagiņš Edijs
47. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2