Atpakaļ

G0419 Dizains un amatniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Visas apakšprog. KokMet-Koka un metāla tehnoloģijas un dizains Tekstils-Amatnieciskās tekstila tehnoloģijas un dizains
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MatZ4012 Materiālzinības (konstrukciju materiāli) Bt Lekcija
KokMet a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT2044 IT dizainā II Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Vronska Nataļja
336. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4012 Materiālzinības (konstrukciju materiāli) Bt Lekcija
KokMet a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Lekcija
KokMet a.prg.
1.ned.-07.10.2019-10.11.2019
lekc./pr.d.
Boldiševica Laura
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MašZ2015 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
KokMet
Vronskis Olafs
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4012 Materiālzinības (konstrukciju materiāli) Bt Lekcija
KokMet a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
InfT2044 IT dizainā II Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
KokMet.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ4012 Materiālzinības (konstrukciju materiāli) Bt Lab.darbi
KokMet a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Lāceklis-Bertmanis Jānis
202. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Lekcija
KokMet a.prg.
1.ned.-07.10.2019-10.11.2019
lekc./pr.d.
Boldiševica Laura
516. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MašZ2015 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
KokMet
Vronskis Olafs
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2015 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
tekst.
Vronskis Olafs
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Lekcija
KokMet a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Ābele Andis
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
InfT2044 IT dizainā II Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
KokMet.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ekon3124 Grāmatvedība un finanses Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 MākZ2016 Kompozīcija un krāsu mācība II Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3019 Padziļinātā zīmēšana III Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d./
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ2015 Izstrādājumu projektēšana AutoCAD I Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
tekst.
Vronskis Olafs
408. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Lekcija
KokMet a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Ābele Andis
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
InfT2044 IT dizainā II Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Tekst.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
1.ned.-02.09.2019-08.12.2019
Ābele Andis
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Ekon3124 Grāmatvedība un finanses Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 MākZ2016 Kompozīcija un krāsu mācība II Bt Lekcija
1.ned.-02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d.
Spulle-Meiere Ivanda
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MākZ3019 Padziļinātā zīmēšana III Bp Lekcija
2.ned.-02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d./
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Lekcija
KokMet a.prg.
02.09.2019-22.12.2019
Ābele Andis
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
InfT2044 IT dizainā II Bp Lab.darbi
02.09.2019-22.12.2019
Tekst.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MatZ3062 Kokapstrādes tehnoloģijas un dizains I Bp Lab.darbi
KokMet a.prg.
1.ned.-02.09.2019-08.12.2019
Ābele Andis
209. aud. (2. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
Ekon3124 Grāmatvedība un finanses Bt Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
Mistre Baiba
106. aud. (1. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 MākZ3019 Padziļinātā zīmēšana III Bp Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
lekc./pr.d./
Paulsone Inta
525. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK,
G0402(PLK)

Paulsone Inta
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Valainis Viktors, Ozola Inta, Alksne Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
15.30-16.15 MākZ2001 Reklāmdizains Bb Lekcija
02.09.2019-22.12.2019
BISK,
G0402(PLK)

Paulsone Inta
511. aud. (5. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
02.09.2019-22.12.2019
G0412(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Valainis Viktors, Ozola Inta, Alksne Inta, Markevics Māris, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1