Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Datorprojektēšana eksāmens no 9.30 līdz 13.15, 408. telpa TF
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
G0402(PLK)

Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Lekcija
08.02.2019
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)

Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Rotgalve-Birziete Dace
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3027 Mehatronikas sistēmas I Bp Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Kaķītis Aivars
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Lekcija
08.02.2019
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0419(PLK)
G0608(PLK)

Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3015 Kvalitātes vadība Bt Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Rotgalve-Birziete Dace
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3034 Inženierdarba organizācija un ergonomika II Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
G0412(PLK)

Sergejeva Natālija
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ3167 Materiālu pretestība I Bp Lab.darbi
04.03.2019-28.04.2019
Dauvarts Mārtiņš
405. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5, 111. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Kronbergs Ēriks
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lab.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Izvēles kurss
Birkavs Aivars
137. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Lekcija
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
G0412(PLK)

Sergejeva Natālija
107. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.03.2019-28.04.2019
Dauvarts Mārtiņš
402. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Dauvarts Mārtiņš
403. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2035 Matemātika IV Bt Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Kronbergs Ēriks
426. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 Mate2035 Matemātika IV Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2035 Matemātika IV Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.02.2019-24.03.2019
1.2.
Zvirgzdiņa Līga
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4190 Teorētiskā mehānika II Bp Lekcija
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
G0402(PLK)

Dauvarts Mārtiņš
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4192 Hidraulika un pneimatika I Bp Lekcija
2.ned.-04.02.2019-24.03.2019
Kronbergs Ēriks
429. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 TraZ3023 Spēkratu diagnostikas pamati Bb Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Birkavs Aivars
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5