Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Visas grupas 1 2
Ievadprakse viesmīlības uzņēmumos (prakse) 20.05.2019.- 16.06.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 PārZ3017 Pārtikas ķīmija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Jaundāldere Laura
103. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
04.03.2019-12.05.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Lekc./seminārs
Kaufmane Dace
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 PārZ3017 Pārtikas ķīmija II Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Cinkmanis Ingmārs
269. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
04.03.2019-12.05.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Lekc./seminārs
Kaufmane Dace
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Skudra Līga
216. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
PārZ3046 Pētniecības darba pamati Bv Prakt.darbi
2 gr.
04.02.2019-12.05.2019
Jaundāldere Laura
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-11.03.2019-12.05.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.02.2019-28.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-10.03.2019
Griņēviča Linda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Soci2036 Socioloģija Bv Lekcija
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Lekc./seminārs
Kaufmane Dace
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
lekc./seminārs
Poča Silva
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
11.30-12.15 PārZ3017 Pārtikas ķīmija II Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Cinkmanis Ingmārs
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-11.03.2019-12.05.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Lab.darbi
2 gr.
1.ned.-04.02.2019-28.04.2019
Ozola Baiba
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-10.03.2019
Griņēviča Linda
130. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
lekc./seminārs
Poča Silva
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Cīrule Marina, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Filz1027 Biznesa ētika un filosofija Bv Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
lekc./seminārs
Poča Silva
101. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
13.30-14.15 Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
SpoZ1002 Sports II Bb Prakt.darbi
G0604(PLK)
G0614(PLK)

Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda, Markevics Māris, Cīrule Marina, Alksne Inta
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
Ķīmi3017 Telpu kopšanas tehnoloģija Bp Prakt.darbi
2 gr.
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Īriste Sandra
84. aud. (0. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Ekon1001 Ekonomikas teorija Bt Prakt.darbi
2 gr.
18.03.2019
25.03.2019
Griņēviča Linda
278. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Pušinska Baiba
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 PārZ2005 Mikrobioloģija un higiēna I Bt Lab.darbi
2 gr.
04.02.2019-31.03.2019
Skudra Līga
228. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Pušinska Baiba
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
Gode Ina
331. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Valo1062 Profesionālā angļu valoda II Bv Prakt.darbi
1.ned.-11.02.2019-31.03.2019
Pušinska Baiba
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5