Atpakaļ

G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem.
Restorānu prakse 06.05.2019.- 16.06.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Medne Linda
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Lekcija
08.02.2019
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0419(PLK)
G0413(PLK)

Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Medne Linda
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
ValoP206 Vācu valodas pamati Bb Lekcija
08.02.2019
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0703(PLK)
G0419(PLK)
G0413(PLK)

Mališeva Oksana
224. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
Ekon4078 Biznesa plānošana un statistika I Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Medne Linda
235. aud. (2. stāvs), PTF, Rīgas 22
11.30-12.15 Ekon2017 Grāmatvedība II Bt Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
lekc./pr.d.
Jesemčika Anna
212. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Kirila Kitija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 VadZ3058 Uzņēmējdarbības pamati Bt Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
lekc./pr.d.
Zvirgzdiņa Simona
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2046 Personāla vadība Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Kirila Kitija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Kirila Kitija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2046 Personāla vadība Bp Prakt.darbi
04.02.2019-28.04.2019
Kirila Kitija
310. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18