Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
Jansone Baiba
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
Saveļjevs Aleksandrs
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZP018 Mežizstrāde Bp Prakt.darbi
11.02.2019-21.04.2019
Prakse
Saveļjevs Aleksandrs
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Lekcija
04.02.2019-10.03.2019
Jansone Baiba
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
11.03.2019-21.04.2019
Jansone Baiba
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Prakt.darbi
04.02.2019-21.04.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
Saveļjevs Aleksandrs
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZP018 Mežizstrāde Bp Prakt.darbi
11.02.2019-21.04.2019
Prakse
Saveļjevs Aleksandrs
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
04.02.2019-21.04.2019
Jansone Baiba
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4023 Meža resursu ekonomika Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
lekc./pr.d.
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
Saveļjevs Aleksandrs
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZP018 Mežizstrāde Bp Prakt.darbi
11.02.2019-21.04.2019
Prakse
Saveļjevs Aleksandrs
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
04.02.2019-21.04.2019
Jansone Baiba
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
Millers Mareks
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
Davidāns Māris
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZP018 Mežizstrāde Bp Prakt.darbi
11.02.2019-21.04.2019
Prakse
Saveļjevs Aleksandrs
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ3073 Meža taksācija Bp Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Jansone Baiba
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Prakt.darbi
04.02.2019-21.04.2019
Millers Mareks
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lekcija
04.02.2019-21.04.2019
Davidāns Māris
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZP018 Mežizstrāde Bp Prakt.darbi
11.02.2019-21.04.2019
Prakse
Saveļjevs Aleksandrs
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MežZ3074 Meža infrastruktūra I Bp Lekcija
04.02.2019-14.04.2019
lekc./pr.d.
Millers Mareks
44. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lab.darbi
04.02.2019-14.04.2019
1.1.
Davidāns Māris
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
1.2.
Saveļjevs Aleksandrs
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 MežZ2045 Mežsaimniecības darbu mehanizācija II Bp Lab.darbi
04.02.2019-14.04.2019
1.2.
Davidāns Māris
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Lab.darbi
04.02.2019-31.03.2019
1.1.
Saveļjevs Aleksandrs
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 Biol3007 Augu pavairošana Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0506(PLK)
G0215(PLK)

Alsiņa Ina, Dubova Laila
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1
MežZ2044 Meža darbi un tehnika III Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Saveļjevs Aleksandrs
48. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
17.30-18.15 Biol3007 Augu pavairošana Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0506(PLK)
G0215(PLK)

Alsiņa Ina, Dubova Laila
zāle. aud. (2. stāvs), LF, Strazdu iela, 1