Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
1.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
2.ned.-04.02.2019-31.03.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Liše Sigita
zāle 3.st.. aud. (3. stāvs), Kokapstrādes kat., Dobeles 41
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
04.02.2019-31.03.2019
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11