Atpakaļ

G0311 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
6-sem. 8-sem. 10-sem.
Meliorācija, notekūdeņu saimniecība (mācību prakse) 20.05.2019.- 26.05.2019.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
G0330(PLK)

Straupe Inga, Pētersons Gunārs, Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3040 Meliorācija II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Kursa projekts
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3039 Meliorācija II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
pr.d./lab.d.
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
G0330(PLK)

Straupe Inga, Pētersons Gunārs, Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
BūvZ4107 Projektu un būvdarbu vadība Bp Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Vikse Inita
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3040 Meliorācija II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-12.05.2019
Kursa projekts
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3039 Meliorācija II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-17.02.2019
pr.d./lab.d.
Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3038 Notekūdeņu apsaimniekošana Bp Lekcija
18.02.2019-12.05.2019
Grinberga Linda
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
G0330(PLK)

Straupe Inga, Pētersons Gunārs, Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3039 Meliorācija II Bp Lekcija
04.03.2019-12.05.2019
G0330(PLK)

Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ4107 Projektu un būvdarbu vadība Bp Prakt.darbi
04.02.2019-17.02.2019
Vikse Inita
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3040 Meliorācija II Bp Prakt.darbi
04.02.2019-03.03.2019
Kursa projekts
Veinbergs Artūrs
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3038 Notekūdeņu apsaimniekošana Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Grinberga Linda
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3038 Notekūdeņu apsaimniekošana Bp Prakt.darbi
04.03.2019-12.05.2019
Frolova Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 MežZ2039 Sugu un biotopu aizsardzība Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
lekc./pr.d.
G0330(PLK)

Straupe Inga, Pētersons Gunārs, Liepa Līga
57. aud. (5. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

BūvZ4107 Projektu un būvdarbu vadība Bp Lekcija
29.04.2019-12.05.2019
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3039 Meliorācija II Bp Lekcija
04.02.2019-17.03.2019
G0330(PLK)

Kļaviņš Uldis
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ3002 Mežs un mitrājs Bp Lekcija
29.04.2019-12.05.2019
lekc./lab.d.
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3038 Notekūdeņu apsaimniekošana Bp Prakt.darbi
04.02.2019-17.03.2019
Frolova Olga
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ3035 Dzeramā ūdens apsaimniekošana Bp Lekcija
18.03.2019-14.04.2019
Grinberga Linda
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ4107 Projektu un būvdarbu vadība Bp Lekcija
04.02.2019-12.05.2019
Gusta Sandra
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3002 Mežs un mitrājs Bp Lekcija
29.04.2019-12.05.2019
lekc./lab.d.
Miezīte Olga
36. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3035 Dzeramā ūdens apsaimniekošana Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Grinberga Linda
803. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 VidZ3010 Atkritumu saimniecības organizācija Bp Prakt.darbi
04.02.2019-31.03.2019
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0330(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3035 Dzeramā ūdens apsaimniekošana Bp Lekcija
04.02.2019-28.04.2019
Pilecka Jovita
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
Izvēles kurss Kontaktnodarbība
G0603(PLK)
G0506(PLK)
G0608(PLK)
G0330(PLK)
G0604(PLK)

Kirila Kitija
308. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lekcija
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0327(PLK)
G0330(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ3035 Dzeramā ūdens apsaimniekošana Bp Lekcija
04.02.2019-03.03.2019
Pilecka Jovita
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0330(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 JurZ3025 Īpašuma tirgus vērtēšana Bb Lab.darbi
18.02.2019-14.04.2019
Izvēles kurss
G0330(PLK)

Puķīte Vivita
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19