Atpakaļ

G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Lekcija
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
Sergejeva Natālija
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
210.telpa
Sergejeva Natālija
09.30-10.15 Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Lekcija
2.ned.
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Lab.darbi
1.ned.
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate2034 Matemātika III Bt Lekcija
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Sergejeva Natālija
218. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh3029 Datorgrafika enerģētikā Bt Lekcija
2.ned.
Galiņš Ainārs
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh3029 Datorgrafika enerģētikā Bt Lab.darbi
1.ned.
Galiņš Ainārs
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Ener3027 Siltumzinību teorētiskie pamati I Bp Prakt.darbi
Šeļegovskis Raimunds
304. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lab.darbi
2.ned.
Gajevskis Antons
305. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh3029 Datorgrafika enerģētikā Bt Prakt.darbi
Galiņš Ainārs
312. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 LauZ3069 Inženierdarba pamati I Bt Prakt.darbi
1.ned.
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ3069 Inženierdarba pamati I Bt Lekcija
2.ned.
Birzietis Gints
128. aud. (1. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
G0413(PLK)

Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lekcija
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2005 Elektriskie mērījumi Bt Lekcija
Gedzurs Aleksejs
308. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Fizi2033 Fizika II Bt Prakt.darbi
2.ned.
G0413(PLK)

Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2033 Fizika II Bt Lekcija
1.ned.
G0413(PLK)

Gajevskis Antons
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Lab.darbi
1.ned.
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
2.ned.
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ETeh2005 Elektriskie mērījumi Bt Lab.darbi
Gedzurs Aleksejs
319. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
1.ned.
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2034 Matemātika III Bt Prakt.darbi
1.ned.
Sergejeva Natālija
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
ETeh4037 Teorētiskā elektrotehnika I Bp Prakt.darbi
Galiņš Ainārs
316. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Valainis Viktors, Šillere Līvija, Justovičs Gatis, Paegle Anželika
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
07.09.2017
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Paegle Anželika, Justovičs Gatis, Šillere Līvija, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
15.30-16.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
1.ned.
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
LauZ4122 Pamati darbā ar AutoCAD Bb Lekcija
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0418(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Dukulis Ilmārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ2001 Sports III Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Valainis Viktors, Šillere Līvija, Justovičs Gatis, Paegle Anželika
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ2001 Sports III Bb Lekcija
07.09.2017
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Paegle Anželika, Justovičs Gatis, Šillere Līvija, Valainis Viktors
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
16.30-17.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4122 Pamati darbā ar AutoCAD Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0418(PLK)
G0402(PLK)
G0413(PLK)

Dukulis Ilmārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
17.30-18.15 Ener3025 Bioenerģētika Bb Lekcija
Izvēles kurss
G0508(PLK)
G0506(PLK)
G0311(PLK)
G0402(PLK)
G0215(PLK)
G0413(PLK)
G0507(PLK)

Dubrovskis Vilis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
TraZ3018 Loģistikas pamati Bb Lekcija
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0402(PLK)

Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
18.30-19.15 TraZ3018 Loģistikas pamati Bb Prakt.darbi
Izvēles kurss, kontaktnodarbība
G0402(PLK)

Birzietis Gints
241. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5