Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2044 Informātika I Bt Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Veiss Kārlis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lekcija
04.09.2017-05.11.2017
G0402(PLK)

Vronskis Olafs
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lekcija
06.11.2017-26.12.2017
G0402(PLK)

Nulle Imants
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP218 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lekcija
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP218 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
04.09.2017-01.10.2017
Vārtukapteinis Kaspars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
27.11.2017-26.12.2017
Brokāne Larisa
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
02.10.2017-26.11.2017
Brokāne Larisa
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
07.09.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
11.30-12.15 Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
02.10.2017-26.12.2017
Brokāne Larisa
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
04.09.2017-01.10.2017
Vārtukapteinis Kaspars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
07.09.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1

SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
12.30-13.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
Brāzma Gunārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5

DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Brāzma Gunārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Dūma Māra, Miķelsone Velga
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
04.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
04.09.2017-26.12.2017
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lab.darbi
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Dūma Māra, Miķelsone Velga
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
1.ned.-04.09.2017-26.12.2017
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
1.1.
Vintere Anna
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
2.ned.-04.09.2017-26.12.2017
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
04.09.2017-26.12.2017
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5