Atpakaļ

G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Pilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lekcija
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Dūma Māra
263. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2044 Informātika I Bt Lekcija
1.ned.
Veiss Kārlis
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lekcija
04.09.2017-05.11.2017
G0402(PLK)

Vronskis Olafs
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lekcija
06.11.2017-26.12.2017
G0402(PLK)

Nulle Imants
410. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP218 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Prakt.darbi
1.ned.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lekcija
2.ned.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Lekcija
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Zeidmane Anda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
1.1.
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
ValoP218 Profesionālā angļu valoda I Bv Prakt.darbi
Pētersone Aija
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
1.ned.
1.2.
Vintere Anna
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
1.1.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
04.09.2017-01.10.2017
Vārtukapteinis Kaspars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Lekcija
02.10.2017-26.11.2017
Brokāne Larisa
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
27.11.2017-26.12.2017
Brokāne Larisa
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
MašZ3032 Mērīšanas tehnika Bt Lab.darbi
1.2.
Kanaška Daina
207. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Prakt.darbi
1.1.
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
07.09.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
11.30-12.15 Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
04.09.2017-01.10.2017
Vārtukapteinis Kaspars
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Citi1017 Ievads studijās. Inženierpsiholoģija Bv Prakt.darbi
02.10.2017-26.12.2017
Brokāne Larisa
327. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Lab.darbi
1.2.
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
SpoZ1001 Sports I Bb Prakt.darbi
11.09.2017-26.12.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Markevics Māris, Zonnenberga Gita, Valainis Viktors, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
SpoZ1001 Sports I Bb Lekcija
07.09.2017
G0419(PLK)
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Markevics Māris, Valainis Viktors, Zonnenberga Gita, Rimgaile Linda
zāle sport. aud. (. stāvs), Sporta nams, Raiņa 1
12.30-13.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Lekcija
Brāzma Gunārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
LauZ4076 Tēlotāja ģeometrija Bt Prakt.darbi
1.2.
Nulle Imants
418. aud. (4. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.ned.
1.1.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Filz1009 Praktiskā filozofija Bv Prakt.darbi
Brāzma Gunārs
212. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lab.darbi
Dūma Māra, Miķelsone Velga
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
14.30-15.15 VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
Zeidmane Anda
212. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
2.ned.
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
Ķīmi1001 Ķīmija Bv Lab.darbi
1.ned.
Dūma Māra, Miķelsone Velga
171. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
15.30-16.15 Mate1029 Matemātika I Bt Prakt.darbi
2.ned.
1.1.
Vintere Anna
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Lekcija
1.ned.
G0412(PLK)
G0402(PLK)

Abramenko Kaspars
zāle. aud. (1. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
VidZ3006 Ekoloģija un vides aizsardzība Bv Prakt.darbi
2.ned.
Valujeva Kristīne
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
DatZ2044 Informātika I Bt Lab.darbi
1.2.
Veiss Kārlis
205. aud. (2. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5